Dr Małgorzata Maciejewska

Dr Małgorzata Maciejewska

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk - przewodniczący komisji- Politechnika Warszawska,
 2. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS  - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk - recenzent - Politechnika Wrocławska,
 4. prof. dr hab. inż. Marian Zaborski - recenzent - Politechnika Łódzka,
 5. prof. dr hab. inż. Henryk Galina - recenzent - Politechnika Rzeszowska,
 6. dr hab. Agnieszka Kowalczuk - członek komisji - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze,
 7. prof. dr hab. Małgorzata  Borówko - członek komisji - UMCS, Lublin.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 15.05.2015 r.
 2. Powołanie Komisji: 03.09.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 18.12.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 21.12.2015 r.