Program Erasmus+

  1. Podstawowe informacje o programie:  http://www.umcs.pl/pl/informacje-o-programie,4470.htm
  2. Koordynator Wydziałowy:
    Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS
    dr hab. Katarzyna Szymczyk, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Collegium Chemicum, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 113. E-mail: katarzyna.szymczyk@poczta.umcs.lublin.pl tel.: 81 537 55 38
  3. Biuro Programu Erasmus: http://www.umcs.pl/pl/biuro-programu-erasmus,7213.htm
  4. Dla studentów