Wydział Chemii UMCS w Lublinie ma ponad siedemdziesięcioletnie tradycje naukowe. Na naszym wydziale kształcenie na kierunku Chemia jest realizowane
przez nauczycieli akademickich z 11 katedr naukowych oraz ze specjalistycznej
Pracowni Technologii Światłowodów i Laboratorium Analitycznego.

Wydział kształci studentów w systemie studiów I i II stopnia na kierunku Chemia – stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą dalej się kształcić na studiach doktoranckich (studia III stopnia), dających możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych. Dotychczas, w historii Wydziału Chemii (licząc od daty wyodrębnienia wydziału dn. 1 lutego 1989 roku z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii): 104 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego,
a stopień doktora uzyskało 297 osób (wg danych z 2021 r.).

Wydział Chemii UMCS od wielu lat posiada kategorię A, świadczącą o wysokim poziomie badań naukowych i przygotowaniu do nauczania chemii jako dyscypliny naukowej. W 2020 r. uzyskał dodatkowo Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA
w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” dla kierunku chemia na Wydziale Chemii UMCS
(studia I i II stopnia).

Specjalności studiów I stopnia na kierunku Chemia:

 • Analityka Chemiczna,
 • Chemia Kryminalistyczna,
 • Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetyków (także studia niestacjonarne)
 • Inzynieria światłowodowa
 • Inzynieria polimerów

Specjalności studiów II stopnia na kierunku Chemia:

 • Analityka Chemiczna,
 • Chemia Kryminalistyczna,
 • Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetyków
 • Chemia Podstawowa i Stosowana
 • Chemia Materiałowa
 • Materials Chemistry (prowadzona w języku angielskim)

Na Wydziale Chemii UMCS w dniu 01.10.2019 r. został utworzony Instytut Nauk Chemicznych, który zatrudnia łącznie 136 pracowników, w tym 64 na stanowiskach profesorów lub adiunktów habilitowanych, 39 doktorów, 9 asystentów i 24 pracowników technicznych (wg danych z 2021 r.).

W skład Instytutu Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS (zobacz strukturę wydziału) wchodzą następujące jednostki naukowe:

 • Katedra Chemii Analitycznej
 • Katedra Chemii Fizycznej 
 • Katedra Chemii Nieorganicznej
 • Katedra Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii
 • Katedra Chemii Organicznej i Krystalochemii
 • Katedra Chemii Polimerów
 • Katedra Chemii Teoretycznej
 • Katedra Chromatografii
 • Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej
 • Katedra Technologii Chemicznej
 • Katedra Zjawisk Międzyfazowych
 • Pracownia Technologii Światłowodów
 • Laboratorium Analityczne

Zobacz też Dziekanat Wydziału Chemii i lokalizację.