Wydział Chemii UMCS składa się z: jednej katedry (w skład której wchodzą cztery zakłady), 13 zakładów, 1 pracowni, laboratorium analitycznego, warsztatów i biblioteki (zobacz strukturę wydziału).

Aktualnie na Wydziale Chemii pracuje około 150 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym: 21 profesorów tytularnych, 14 profesorów uczelnianych oraz 17 doktorów habilitowanych) oraz studiuje około 1100 studentów. Wydział ma prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wydział posiada kategorię A.

Wydział kształci studentów w systemie 2+3 na dwu kierunkach, Chemii i Ochronie Środowiska. Na kierunku Chemia istnieją cztery specjalności: Analityka Chemiczna, Chemia Kryminalistyczna, Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetyków (także studia niestacjonarne) oraz Chemia Podstawowa i Stosowana z czterema specjalizacjami na drugim stopniu (w tym jedna prowadzona w j. angielskim). Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą dalej się kształcić na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania chemii oraz studiach doktoranckich (studia III stopnia stacjonarne lub niestacjonarne) z chemii, dające możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych. Więcej ...

Efektem kształcenia studentów i kadry naukowej w ciągu 68 lat istnienia kierunku chemicznego na UMCS jest:

  • około 6900 absolwentów z dyplomami magistra chemii, magistra ochrony środowiska,
  • 392 wypromowanych doktorów nauk chemicznych,
  • 104 przewody habilitacyjne zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego

 


Zobacz też Dziekanat Wydziału Chemii i lokalizację.