Dr Dorota Wianowska

Dr Dorota Wianowska 

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski – przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Małgorzata Borówko – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – recenzent,
 4. prof. dr hab. inż. Kot-Wasik – recenzent,
 5. prof. dr hab. Wiesław Wasiak – recenzent,
 6. prof. dr hab. Jacek Goworek – członek komisji,
 7. dr hab. inż. Paweł Pohl – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 2.06.2014 r.
 2. Powołanie Komisji: 4.09.2014 r.
 3. Uchwała Komisji: 24.11.2014 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 15.12.2014 r.