Komisja ds. Konkursów Wydziałowych na Wydziale Chemii

Komisja ds. Konkursów Wydziałowych na Wydziale Chemii :

1.    Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS  przewodnicząca
2.    Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
3.    Dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS
4.    Dr hab. Marta Worzakowska
5.    Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS
6.    Prof. dr hab. Wojciech Gac

(ostatnia aktualizacja: 22.06.2023 r.)