Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

  1. Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk – przewodnicząca;
  2. Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska;
  3. Dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS;
  4. Prof. dr hab. Paweł Szabelski;
  5. Prof. dr hab. Anna Zdziennicka.

 

( Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022 r. )