Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

1.    Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk – przewodnicząca,
2.    Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska,
3.    Dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS,
4.    Prof. dr hab. Paweł Szabelski,
5.    Prof. dr hab. Anna Zdziennicka.

 

( Ostatnia aktualizacja: 11.10.2023 r. )