Dr Agnieszka Kierys

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz - recenzent - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie,
    prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - recenzent - Politechnika Poznańska,
    dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. Zbigniew Kaczyński - członek komisji - Uniwersytet Gdański,
    dr hab. Ewa Skwarek - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 30.10.2018 r.
    Powołanie Komisji: 10.01.2019 r.
    Uchwała Komisji: 27.03.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 15.04.2019 r.