• Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji narodowej III° w 1999 r. – Z. Rzączyńska, W. Wołodkiewicz, R. Łyszczek
  • 16 dyplomów za współpracę z International Centre for Diffraction Data- Iowa State (W. Brzyska)
  • Srebrny Medal Zasługi- Z. Rzączyńska (2003)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej - Z. Rzączyńska (2005); M. Iwan (2006); A. Kula (2008); A. Dziewulska-Kułaczkowska (2010)
  • Medal IIIo za Długoletnią Służbę - R. Łyszczek (2010)
  • Nagroda Indywidualna IIIo JM Rektora UMCS w roku 2010 i 2011: Z. Rzączyńska, M. Iwan, H. Głuchowska, I. Rusinek