Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Głównym celem programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Partnerem porozumienia CEEPUS są następujące kraje: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

W wymienionych krajach w programie CEEPUS działają różne sieci tematyczne.

Jedną z nich jest sieć Chorwacka: „Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-110 8-03-1920, której głównym Koordynatorem jest Prof. Davor Kovaĉević z Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Z inicjatywy dr hab. Agnieszki Nosal – Wiercińskiej, prof. UMCS, Wydział Chemii UMCS został włączony do tej właśnie sieci.

Pani dr hab. Agnieszka Nosal – Wiercińska, prof. UMCS została wydziałowym Koordynatorem Sieci Chorwackiej “Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-1108-03-1920 w Programie CEEPUS

Kontakt:
Dr hab. Agnieszka Nosal – Wiercińska, prof. UMCS Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Collegium Chemicum, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 518. E-mail: anosal@poczta.umcs.lublin.pl

Wszelkie wskazówki, jak i opis procesu aplikacyjnego znajdują się na stronach www.ceepus.info, https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus Nawa (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).