Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Głównym celem programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Partnerem porozumienia CEEPUS są następujące kraje: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

W wymienionych krajach w programie CEEPUS działają różne sieci tematyczne.

Jedną z nich jest sieć Chorwacka: „Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-110 8-03-1920, której głównym Koordynatorem jest Prof. Davor Kovaĉević z Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Z inicjatywy prof. dr hab. Agnieszki Nosal–Wiercińskiej, Wydział Chemii UMCS został włączony do tej właśnie sieci.

Pani prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska jest wydziałowym Koordynatorem Sieci Chorwackiej
“Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-1108-03-1920 w Programie CEEPUS

Kontakt:

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, Katedra Chemii Analitycznej,
Collegium Chemicum, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 518.
E-mail: agnieszka.nosal-wiercinska@mail.umcs.pl

Wszelkie wskazówki, jak i opis procesu aplikacyjnego znajdują się na stronach:
www.ceepus.info,
 

Strony głównej UMCS: https://www.umcs.pl/pl/ceepus,161.htm

NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus