Dr Joanna Krawczyk

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk - przewodniczący komisji - Politechnika Wrocławska,
    dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński - recenzent - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie,
    prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska - recenzent - Politechnika Poznańska,
    prof. dr hab. Jacek Goworek - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. inż. Myroslav Sprynskyy - członek komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 04.10.2018 r.
    Powołanie Komisji: 10.01.2019 r.
    Uchwała Komisji: 03.04.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 15.04.2019 r.