Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Marzena Gęca

mgr Marzena Gęca
Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII
Telefon
81 537 57 34 i 81 537 57 70
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 pok. 23 i 33
20-031 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje zainteresowania naukowe związane są z ochroną środowiska, metodami rozdzielenia związków nieorganicznych, usuwaniem jonów metali z wód i ścieków.

 


Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Srebrny medal za Długoletnią Służbę 2012

Od 2009 roku jestem jedną z organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości’. Konferencja ta jest organizowana przez Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne

 1. D. Kołodyńska, Z. Hubicki, M. Gęca,Application of a new generation complexing agent in removal of heavy metal ions from aqueous solutions, Industrial & Engineering Chemistry Research, 47 (2008) 3192-3199.
 2. D. Kołodyńska, Z. Hubicki, M. Gęca, Polyaspartic acid as a new complexing agent in removal of heavy metal ions on polystyrene anion exchangers, Industrial & Engineering Chemistry Research, 47 (2008) 6221-6227.
 3. Z. Hubicki, M. Gęca, D. Kołodyńska, Sorption of heavy metal metatartrate complexes on polystyrene anion exchangers, Environmental Technology – 32 (2011) 569-582
 4. Z. Hubicki, M. Gęca, D. Kołodyńska, The effect of the presence of metatartaric acid on removal effectiveness of heavy metal ions on chelating ion exchangers, Environmental Technology – 32 (2011) 805-816.
 5.  Z. Hubicki, M. Majdan, M. Gęca, A. Gładysz-Płaska, D. Kołodyńska, M. Makarska-Białokoz, M. Wawrzkiewicz, A. Wołowicz and G. Wójcik, Selected aspect in the separation of inorganic and organic species on ion exchangers and sorbents of various types, Annales Univeriitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, vol. LXVI,1,2 (2011)129-146
 6.  D. Kołodyńska, M. Kowalczyk, M. Gęca, Z. Hubicki, Sorbenty hybrydowe w procesie usuwania jonów metali z wód i ścieków, Chemik-  66 (2012) 1248-1558
 7. M. Gęca, Z. Hubicki, Usuwanie jonów Ni(II) w obecności DS z wód i ścieków, Chemik-  66 (2012) 1352-1359
 8. D. Kołodyńska, M. Gęca, M. Siek Z. Hubicki,Nitrilotris (methylenephosphonic)acid as a complexing agent in sorption of heavy metal ions on ion exchangers Chemical Engineering Journal 215-216(2013)948-958
 9. D. Kołodyńska, A. Łyko M. Gęca, Z. Hubicki, Perchlorates(VII) removal on Dowex™PSR-2 resin, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LXXI, 1 SECTIO AA 2016, 105-122.
 10. D. Kołodyńska, M. Gęca, Ie. V. Pylypchuk, Z. Hubicki, Development of new effective sorbents based on nanomagnetite, NanoScale Research Letters, (2016) Nanoscale Res Lett. 2016; 11: 152.
 11. D. Kołodyńska, M. Gęca, M. Franus, W. Franus, Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich, Przemysł Chemiczny, 96/1(2017)124-131
 12. P. Hałas, D. Kołodyńska, A. Płaza, M. Gęca, Z. Hubicki, Modified fly ash and zeolites as an effective adsorbents for metal ions from aqueous solution, Adsorption Science and Technology,  ADT-2016-0284, DOI: 10.1177/0263617417700420, 35 (5–6) (2017) 519-533.
 13. D. Kołodyńska, M. Gęca, Z. Hubicki, Zastosowanie sorbentów naturalnych w procesie usuwania jonów metali ciężkich, Przemysł Chemiczny, 96/5 (2017) 1139-1145
 14. A. Płaza, D. Kołodyńska, P. Hałas, M. Gęca, M. Franus, Z. Hubicki, The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications,  Adsorption Science and Technology,  Manuscript DOI: 10.1177/0263617417716367, 0(0) (2017) 1–11