Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Paszkiewicz

Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII
Telefon
081 5375602
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Lublin

Działalność naukowa

 Badanie wpływu grup funkcyjnych związków wielkocząsteczkowych na ich konformację na granicy faz ciało stałe - roztwór wodny

Badanie mechanizmu adsorpcji i struktury zaadsorbowanych warstw polielektrolitu na granicy faz tlenek metalu - roztwór polimeru oraz na granicy faz  tlenek metalu - roztwór polimeru-surfaktant