Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Marcewicz-Kuba

dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII
Telefon
81 537 56 91
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr  zimowy 2022/2023


piątek 11.15-13.00


Budynek "Dużej Chemii", pokój 615


 

Adres

Pl. M.Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE

 • 2012 Szkoła Trenerów „Profesjonalny Trener – Szkoła Nowych Możliwości”
 • 2012 Studia podyplomowe: Fotografia, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny
 • 2010 Studia podyplomowe: Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych, Lubelska Szkoła Biznesu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • 2010 Studia podyplomowe: Public relations w badaniach naukowych- pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
 • 2003 Doktor nauk chemicznych
 • 1994 Studia magisterskie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie, Lublin, kierunek chemia, magister

SZKOLENIA

 • MS–700T00 Managing Microsoft Teams / Microsoft Official Course 
 • Escape roomy w edukacji bez tajemnic! Dla początkujących i wtajemnicznonych 
 • Genialne Genial.ly bez tajemnic! Dla początkujących i wtajemnicznonych 
 • e-lab wirtualne laboratorium techniki małej skali 
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczne zachowania w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole /Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
 • Learning-by-doing czyli aktywne metody nauczania 
 • Innowacyjne metody prezentacji danych – Tworzenie prezentacji w Prezi i MS PowerPoint 
 • Moderator Desing Thinking 
 • Badanie materiałów przy użyciu zaawansowanych technik analizy termicznej
 • Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności. Mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory. Poziom III 
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i bhp: aktualizacja przepisów; Wybrane aspekty postępowania powypadkowego w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Analiza wyników egzaminu maturalnego z wykorzystaniem metody EWD
 • Great Teaching 
 • Bezpieczna szkoła w strefie Schengen 
 • Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego 
 • e-Natura2000 o procedurach ocen oddziaływania na środowisko 
 • Europejska sieć ekologiczna e-Natura2000 
 • Efektywna komunikacja w procesie dydaktycznym 
 • Szkoła Trenerów: Profesjonalny Trener – Szkoła Nowych Możliwości 
 • Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych 
 • Lubelska Akademia Public Relaction. Cykl szkoleń i warsztatów (PR w praktyce, Relacje z mediami: prasa, radio, telewizja, Internet, Komunikacja i wystąpienia publiczne, Budowanie strategii PR, Projektowanie strategii PR, Sztuka bycia i obycia)
 • Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych 
 • Kurs przedsiębiorczości
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych
 • Bądź przedsiębiorcą – cykl szkoleń dla pracowników akademickich, absolwentów i studentów 
 • Promocja nauki szansą Lublina - nauka w biznesie 
 • Pomoc publiczna w RPOWL 
 • Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji: Jak zawrzeć korzystne umowy na prowadzenie badań? 
 

Opiekun roku

Chemia, sp. Analityka chemiczna, studia stacjonarne II st. (magisterskie): I rok 


Działalność naukowa

Patenty/Zgłoszenia patentowe

 • Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., Wasińska Z. 2010. Nanostrukturalny katalizator jednoczesnej redukcji tlenków azotu i utleniania dwutlenku siarki do trójtlenku siarki w gazach spalinowych. P- 386676.
 • Grzegorczyk W, Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., Wasińska Z. 2005. Sposób otrzymywania impregnacyjnego katalizatora do jednoczesnej redukcji tlenków azotu i utleniania dwutlenku siarki w gazach spalinowych. P-324999.
 • Grzegorczyk W, Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., Wasińska Z. 2004. Sposób otrzymywania środka do jednoczesnej redukcji tlenków azotu i utleniania dwutlenku siarki do trójtlenku siarki w gazach spalinowych. P-326374.

Wdrożone rozwiązania badawcze

 • Nadzór merytoryczny nad wdrożeniem do produkcji i produkcją palladowego katalizatora do utylizacji metanu - Zakłady Azotowe Tarnów Mościce (2011).
 • Praca badawczo-wdrożeniowa pt. Spalanie węgla z dodatkiem katalizatora energetycznego, ATCOBR S.A. Świdnik (2010)
 • Praca badawczo-wdrożeniowa pt. Zbadanie możliwości aplikacji katalizatora typu DESONOX w kotłach o zasypie ręcznym,  Urząd Gminy Milanów (2007)
Wybrane publikacje:
 • Stasińska B, Nazimek D, Kuśmierz M., Marcewicz-Kuba A. 2012. Reactor of catalytic methane oxidation from ventilation air – from laboratory to quarter-technical scale prototype. Górnictwo i Geoinżynieria. 36 (3), 331-337. ISBN 1732-6702.
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2009. The Elimination of SO2 and NOx Emission from Hard Coal Combustion by the Use of DESOXNOX Catalysts with Vanadium. Pol.  J. Environ. Stud. 18 (Suppl. 1B), 166-169.
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2008. The Activity of SO2Removal from Combustion Gases by DESONOX Type Catalyst Supported on Montmorillonite and Zeolite, Pol. J. Chem. 82 (1-2), 43-47.
 • Olszewska D., Marcewicz-Kuba A.2008. A Role of Sulphur Dioxide Adsorption On Zeolite Desonox Catalysts As The Factor Influencing Sulphur Dioxide Removal From Exhaust Gases, Pol. J. Chem. 82 (1-2), 199-204.
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2007. The Influence of e Hard Coal Type on The Choice of DESONOX Catalyst. Pol. J. Chem. Technol. 9 (3), 127-129.
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2007. Application of recycled natural aluminasilicate doped with vanadium for the decontamination of the air. Pol. J. Chem. Technol. 9 (2), 65-67 Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2007. Niskoemisyjne spalanie węgla kamiennego z zastosowaniem katalizatorów DESONOX. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23 (3), 183-188.
 • Olszewska D., Marcewicz-Kuba A. 2007. Wpływ rodzaju węgla kamiennego na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23 (3), 199-205.
 • Nazimek D., Niećko J., Marcewicz-Kuba A. 2006. Catalytic method for the SO2 and NOx removal, Sustainable Chemistry and Biotechnology – A Contribution to Rivers Management, Eds: W. L. Filho, D. Greif, B. Delakowitz. Vol. 21, 195-220. Publ. Peter Lang, Franfurt am Main 2006. ISBN 3-631-55053-7.
 • Marcewicz-Kuba A. 2006. The influence of platinum as a factor modifying the activity of DESONOX type catalysts based on synthetic zeolite. Pol. J. Environ. Stud. 15 (Suppl. 6A), 129-131.
 • Nazimek D., Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2006. Prospective Catalysts’ Supports for New Desulphurization of Combustion Gases Method. Pol. J. Environ. Stud. 15 (Suppl. 6A), 144-147.
 • Olszewska D., Marcewicz-Kuba A. 2006. Modified Montmorillonite with V2O5 as the DESONOX Type Catalysts. Part I. The Sorption of Sulphur Dioxide Study. Pol. J. Environ. Stud. 15 (Suppl. 6A), 153-156.
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D., Nazimek D. 2006. Modified Montmorillonite with V2O5 as the DESONOX Type Catalysts. Part II. DESONOX Catalytic Activity, Pol. J. Environ. Stud. 15 (6A), 133-135.
 • Olszewska D., Marcewicz-Kuba A., Nazimek D. 2006. Katalizatory odsiarczania spalin na bazie montmorillonitu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 22 (3), 155-160.
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2006. Wpływ modyfikacji nośnika montmorillonitowego na właściwości fizykochemiczne katalizatorów typu DESONOX. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 22 (3), 441-448.
 • Olszewska D., Marcewicz-Kuba A. 2006. Sorption of sulphur dioxide on supports of DeSONOx type catalysts. Red. A. Marcewicz-Kuba. 1st International seminar on Application of Catalysis in Environmental Protection (11th International seminar on Catalytic DeNOx) Lublin 2006. Str. 46-49. 
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D. 2006. Relationship between sulphur dioxide sorption on catalysts and degree of sulphur dioxide removal from exhaust gases. Sci. eds. Yu. I Tarasevich, R. Leboda, M. M. Soltys. Proceedings of Xth Ukrainian-Polish Symposium of Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Str. 231-233. ISBN 966-613-443-8.
 • Marcewicz-Kuba A., Olszewska D., Nazimek D. 2006. Comparison of montmorillonite and synthetic zeolite used as support of DESONOX type catalyst. Sci. eds. Yu. I Tarasevich, R. Leboda, M. M. Soltys Proceedings of Xth Ukrainian-Polish Symposium of Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Str. 234-236. ISBN 966-613-443-8.
 • Marcewicz-Kuba A., Nazimek D. 2005. Co-precipitated and impregnated DESONOX type catalysts – comparison of the sewages generated during synthesis process – Pol. J. Chem. Technol. 7 (4), 21-23.
 • Marcewicz-Kuba A., Nazimek D. 2005. Influence of DESONOX type catalysts, modified with iron, on the reduction of pollution emission from the coal combustion process in stationary bed. Pol. J. Environ. Stud. 14 (Suppl. IV), 187-191
 • Marcewicz-Kuba A., Nazimek D. 2004. Influence of copper content in DESONOX catalysts based on synthetic zeolite on the course of DESOX reaction. Pol. J. Environ. Stud. 13 (Suppl. V), 55-58.
 • Marcewicz-Kuba A., Nazimek D. 2003. Influence of zirconium as modification of DESONOX catalyst activity. Annals of the Polish Chemical Society, 2 (1), 843-846.
 • Marcewicz-Kuba A., Nazimek D. 2003. Wpływ faz aktywnych i modyfikatorów katalizatorów DESONOX na ich aktywność w procesie odsiarczania gazów pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Przemysł Chemiczny. 82 (8-9), 736-740.