Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII, ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
Funkcje
Kierownik Zakładu, Prodziekan
Telefon
81 537 55 88
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.00 - 13.00

O sobie

W roku 1988 rozpoczęłam studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS – kierunek chemia, które ukończyłam  w roku 1993. 01.10.1994 r. zostałam zatrudniona jako asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej UMCS w Lublinie. Po obronie pracy doktorskiej w 2002 roku awansowałam na stanowisko adiunkta. Rozprawę habilitacyjną obroniłam w 2009 roku, a od 2012 roku do chwili obecnej jestem zatrudniona na stanowisku profesora UMCS.

Od dnia 01.09.2016 r. pełnię funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Od dnia 01.01.2018 r. pełnię funkcję kierownika Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.


Działalność naukowa

Publikacje z ostatnich lat: 2016-2018

M. Grabarczyk, C. Wardak;Rapid determination of lead in environmental water by anodic stripping voltammetry. Analytical Letters, 49 (2016) 1004-1014.

M. Grabarczyk, J. Wasąg; Ultratrace determination of indium in natural water by adsorptive stripping voltammetry in the presence of cupferron as a complexing agent. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H218-H222.

M. Grabarczyk, J. Wasąg; Application of a lead film electrode in adsorptive stripping voltammetry for the determination of indium trace in water samples. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H465-H468.

J. Wasąg, M. Grabarczyk; Adsorptive stripping voltammetry of In(III) in the presence of cupferron using an in situ plated bismuth film electrode. Analytical Methods, 8 (2016) 3605-3612.

C. Wardak, M. Grabarczyk; Analytical application of solid contact ion-selective electrodes for determination of copper and nitrate in various food products and drinking water. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 51 (2016) 519-524.

J. Wasąg, M. Grabarczyk; A fast and simple voltammetric method using a lead film electrode for determination of ultra-trace concentration of titanium in environmental water samples. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H1076-H1080.

K. Węgiel, M. Grabarczyk, W.W. Kubiak, B. Baś; A reliable and sensitive voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ renovated bismuth bulk annular band electrode. Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017) H352-H357.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; A simple, fast and inexpensive simultaneous determination of trace bismuth(III) and lead(II) in water samples by adsorptive stripping voltammetry. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2017 (2017) 1-6. Article ID1486497.

M. Grabarczyk; Optimization of adsorptive stripping voltammetry procedure using chloranilic acid as a complexing agent for the determination of ultra-trace germanium in natural water samples. Journal of the Electrochemical Society  164 (2017) H872-H876.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; Bismuth film electrode and chloranilic acid as a new alternative for simple, fast and sensitive Ge(IV) quantification by adsorptive stripping voltammetry. RSC Advances 8 (2018) 15215-15221.