Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH, KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Telefon
81 537 55 88
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.00 - 13.00

O sobie

Przebieg pracy naukowej:

 • 2019 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - profesor
 • 2009 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - doktor hab., chemia analityczna
 • 2002 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - doktor
 • 1993 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - magister

Pełnione funkcje:

W latach 2016 - 2019 Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Od 2018 r. kierownik Katedry Chemii Analitycznej - Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii UMCS w Lublinie.

W latach 2019 - 2020 z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS

Od 2020 Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS

Członkostwa naukowe:

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Członek Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Rady Naukowej Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowej „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”

Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowej „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”

Nagrody i wyróżnienia:

 • W 2009 r. otrzymałam Nagrodę JM Rektora UMCS  za uzyskanie tytułu dr hab. przed skończeniem 40 lat.
 • Za wyróżniające się osiągnięcia naukowe otrzymałam Nagrodę JM Rektora UMCS indywidualną II stopnia (2005), III stopnia (2012) i I stopnia (2016) oraz dwukrotnie nagrody zespołowe II stopnia (2010, 2011).
 • W 2011 r. zostałam wyróżniona Medalem Wojewody Lubelskiego dla Kobiet Naukowców Lubelskich Uczelni.
 • W 2011 r. otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej,.
 • W 2016 otrzymałam Srebrny medal „Za długoletnią służbę”.

 


Działalność naukowa

Tematyka badań:

 • Elektrochemiczna analiza stripingowa
 • Czujniki elektrochemiczne
 • Analiza śladowa
 • Analiza specjacyjne

Udział w projektach międzynarodowych:

European Cooperation in ScienCE and Technology - COST:

COST Action No. ES 1302 – “European Network On Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies” (2015-2017) - zastępca członka Management Committee.

COST Action No. CA 16215 – “European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms” (2017-2021) - zastępca członka Management Committee

Publikacje z lat: 2016-2021:

M. Grabarczyk, C. Wardak;Rapid determination of lead in environmental water by anodic stripping voltammetry. Analytical Letters, 49 (2016) 1004-1014.

M. Grabarczyk, J. Wasąg; Ultratrace determination of indium in natural water by adsorptive stripping voltammetry in the presence of cupferron as a complexing agent. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H218-H222.

M. Grabarczyk, J. Wasąg; Application of a lead film electrode in adsorptive stripping voltammetry for the determination of indium trace in water samples. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H465-H468.

J. Wasąg, M. Grabarczyk; Adsorptive stripping voltammetry of In(III) in the presence of cupferron using an in situ plated bismuth film electrode. Analytical Methods, 8 (2016) 3605-3612.

C. Wardak, M. Grabarczyk; Analytical application of solid contact ion-selective electrodes for determination of copper and nitrate in various food products and drinking water. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 51 (2016) 519-524.

J. Wasąg, M. Grabarczyk; A fast and simple voltammetric method using a lead film electrode for determination of ultra-trace concentration of titanium in environmental water samples. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H1076-H1080.

K. Węgiel, M. Grabarczyk, W.W. Kubiak, B. Baś; A reliable and sensitive voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ renovated bismuth bulk annular band electrode. Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017) H352-H357.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; A simple, fast and inexpensive simultaneous determination of trace bismuth(III) and lead(II) in water samples by adsorptive stripping voltammetry. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2017 (2017) 1-6. Article ID1486497.

M. Grabarczyk; Optimization of adsorptive stripping voltammetry procedure using chloranilic acid as a complexing agent for the determination of ultra-trace germanium in natural water samples. Journal of the Electrochemical Society  164 (2017) H872-H876.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; Bismuth film electrode and chloranilic acid as a new alternative for simple, fast and sensitive Ge(IV) quantification by adsorptive stripping voltammetry. RSC Advances 8 (2018) 15215-15221.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; Simple, fast and cheap simultaneous quantification of Ga(III) and In(III) in environmental water samples. International Agrophysics 33 (2019) 161-166.

M. Adamczyk, M. Grabarczyk; Simple, insensitive to environmental matrix interferences method of trace cadmium determination in natural water samples. Ionics 25 (2019) 1959-1966.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; Application of electrochemical sensor based on lead film electrode in trace vanadium(V) determination by adsorptive stripping voltammetry. IEEE Sensors Journal 19 (2019) 5916-5922.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk, C. Wardak; Simultaneous AdSV determination of Ga and In on Hg(Ag)FE electrode by AdSV in presence of cupferron. Ionics 26 (2020) 1019-1027.

C. Wardak, M. Grabarczyk; Single-piece all-solid-state Co(II) ion-selective electrode for cobalt monitoring in real samples. International Agrophysics 34 (2020) 17-24.

M. Adamczyk, M. Grabarczyk; Combination of PbFE as an electrochemical sensors and cupferron as a complexing agent for the rapid determination of Mo(VI). Ionics 26 (2020) 3513-3521.

M. Adamczyk, M. Grabarczyk; Simple and fast simultaneously determination of In(III) and Ti(IV) using lead modified glassy carbon electrode by stripping voltammetry. Journal of te Electrochemical Society 167 (2020) 126515.

M. Adamczyk, M. Grabarczyk; Application of the adsorptive stripping voltammetry of the determination of Ti(IV) content in extracts of stinging nettle leaves. Journal of the Electrochemical Society 168 (2021) 016505.

J. Wasąg, M. Grabarczyk, Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environemnt during the corrosion proces. Talanta 223 (2021) 122565.