Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ, INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH
Funkcje
Kierownik Katedry, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537 55 88
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.00 - 13.00

O sobie

Przebieg pracy naukowej:

 • 2019 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - profesor
 • 2009 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - doktor hab., chemia analityczna
 • 2002 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - doktor
 • 1993 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - magister

Pełnione funkcje:

W latach 2016 - 2019 pełam funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Od 2018 r. pełnię funkcję kierownika Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Od 2019 r. pełnie funkcje z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS

Członkostwa naukowe:

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Członek Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Rady Naukowej Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowej „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”

Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowej „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”

Nagrody i wyróżnienia:

 • W 2009 r. otrzymałam Nagrodę JM Rektora UMCS  za uzyskanie tytułu dr hab. przed skończeniem 40 lat.
 • Za wyróżniające się osiągnięcia naukowe otrzymałam Nagrodę JM Rektora UMCS indywidualną II stopnia (2005), III stopnia (2012) i I stopnia (2016) oraz dwukrotnie nagrody zespołowe II stopnia (2010, 2011).
 • W 2011 r. zostałam wyróżniona Medalem Wojewody Lubelskiego dla Kobiet Naukowców Lubelskich Uczelni.
 • W 2011 r. otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej,.
 • W 2016 otrzymałam Srebrny medal „Za długoletnią służbę”.

 


Działalność naukowa

Tematyka badań:

 • Elektrochemiczna analiza stripingowa
 • Czujniki elektrochemiczne
 • Analiza śladowa
 • Analiza specjacyjne

Udział w projektach międzynarodowych:

European Cooperation in ScienCE and Technology - COST:

COST Action No. ES 1302 – “European Network On Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies” (2015-2017) - zastępca członka Management Committee.

COST Action No. CA 16215 – “European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms” (2017-2021) - zastępca członka Management Committee

Publikacje z lat: 2016-2020:

M. Grabarczyk, C. Wardak;Rapid determination of lead in environmental water by anodic stripping voltammetry. Analytical Letters, 49 (2016) 1004-1014.

M. Grabarczyk, J. Wasąg; Ultratrace determination of indium in natural water by adsorptive stripping voltammetry in the presence of cupferron as a complexing agent. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H218-H222.

M. Grabarczyk, J. Wasąg; Application of a lead film electrode in adsorptive stripping voltammetry for the determination of indium trace in water samples. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H465-H468.

J. Wasąg, M. Grabarczyk; Adsorptive stripping voltammetry of In(III) in the presence of cupferron using an in situ plated bismuth film electrode. Analytical Methods, 8 (2016) 3605-3612.

C. Wardak, M. Grabarczyk; Analytical application of solid contact ion-selective electrodes for determination of copper and nitrate in various food products and drinking water. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 51 (2016) 519-524.

J. Wasąg, M. Grabarczyk; A fast and simple voltammetric method using a lead film electrode for determination of ultra-trace concentration of titanium in environmental water samples. Journal of the Electrochemical Society, 163 (2016) H1076-H1080.

K. Węgiel, M. Grabarczyk, W.W. Kubiak, B. Baś; A reliable and sensitive voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ renovated bismuth bulk annular band electrode. Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017) H352-H357.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; A simple, fast and inexpensive simultaneous determination of trace bismuth(III) and lead(II) in water samples by adsorptive stripping voltammetry. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2017 (2017) 1-6. Article ID1486497.

M. Grabarczyk; Optimization of adsorptive stripping voltammetry procedure using chloranilic acid as a complexing agent for the determination of ultra-trace germanium in natural water samples. Journal of the Electrochemical Society  164 (2017) H872-H876.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; Bismuth film electrode and chloranilic acid as a new alternative for simple, fast and sensitive Ge(IV) quantification by adsorptive stripping voltammetry. RSC Advances 8 (2018) 15215-15221.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; Simple, fast and cheap simultaneous quantification of Ga(III) and In(III) in environmental water samples. International Agrophysics 33 (2019) 161-166.

M. Adamczyk, M. Grabarczyk; Simple, insensitive to environmental matrix interferences method of trace cadmium determination in natural water samples. Ionics 25 (2019) 1959-1966.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk; Application of electrochemical sensor based on lead film electrode in trace vanadium(V) determination by adsorptive stripping voltammetry. IEEE Sensors Journal 19 (2019) 5916-5922.

M. Grabarczyk, M. Adamczyk, C. Wardak; Simultaneous AdSV determination of Ga and In on Hg(Ag)FE electrode by AdSV in presence of cupferron. Ionics 26 (2020) 1019-1027.

C. Wardak, M. Grabarczyk; Single-piece all-solid-state Co(II) ion-selective electrode for cobalt monitoring in real samples. International Agrophysics 34 (2020) 17-24.