Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Szymczyk

dr hab. Katarzyna Szymczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH, KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81-537-55-38
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa godz. 10.00–12.00, pok. 113,         "Duża Chemia"

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/113,
20-031 Lublin

O sobie

 • 04.06.2002 – dyplom magistra chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 26.01.2007 – Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 19.01.2015 – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • adsorpcja i agregacja wodnych roztworów surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych oraz ich wieloskładnikowych mieszanin, solubilizacja w micelarnych roztworach surfaktantów,
 • właściwości substancji aktywnych pochodzenia roślinnego, napięcie i swobodna energia międzyfazowa oraz ich składowe i parametry wynikające z różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych,
 • zwilżanie i właściwości filmów na powierzchni ciał stałych.

 Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS, 2007,
 • Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UMCS za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii UMCS w roku 2007,
 • Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe  w roku 2010 (Io), 2012 (IIIo),2013 (IIIo), 2014 (Io), 2016 (IIo),
 • Indywidualna nagroda Rektora UMCS za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przed 40-tym rokiem życia,
 • Medal Brązowy za długoletnią służbę (nr leg. 494-2016-142),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr leg. 164766).

 Wybrane publikacje:

 1. Katarzyna Szymczyk, Anna Taraba, Thermodynamic study of quercetin and rutin mixtures with alcohols, Chemical Physics, 505 (2018) 6-11
 2. Katarzyna Szymczyk, Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk , Adsorption and aggregation properties of some polysorbates at different temperatures, Journal of Solution Chemistry, 47 (2018) 1824-1840
 3. Anna Zdziennicka, Joanna Krawczyk, Katarzyna Szymczyk, Bronisław Jańczuk, Macroscopic and microscopic properties of some surfactants and biosurfactants, International Journal of Molecular Sciences, 19 (2018) 1934-1951
 4. Katarzyna Szymczyk, Anna Taraba, Properties of aqueous solutions of nonionic surfactants, Triton X-114 and Tween 80, at temperatures from 293 to 318K: spectroscopic and ultrasonic studies, Chemical Physics, 483-484 (2017) 96-102
 5. Katarzyna Szymczyk, Anna Taraba, Aggregation behavior of Triton X-114 and Tween 80 at various temperatures and concentrations studied by density and viscosity measurements,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,  126 (2016) 315–326