Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Cristóvao

dr hab. Beata Cristóvao
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII, KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII
Funkcje
Prodziekan
Telefon
+48 815377998
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023:
czwartek 1030-1200


Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

O sobie

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-5080-2413


Działalność naukowa

 

Jako edytor numeru specjalnego zatytułowanego "Crystal structure, thermal and spectral studies of coordination compounds" czasopisma Materials (IF = 3,748) serdecznie zapraszam do publikowania artykułów zawierających nowe wyniki badań, jak również artykułów przeglądowych związanych z chemią koordynacyjną. Termin nadsyłania artykułów upływa dnia 10 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w linku poniżej:

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/spectral_coordination

Tematyka badawcza:

 • projektowanie, synteza, charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów homo- i heterordzeniowych 3d/4d-4f z ligandami N,O,S-donorowymi
 • badanie właściwości magnetycznych kompleksów homo- i heterordzeniowych
 • synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna ligandów N,O,S-donorowych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości spektroskopowych
 • badanie wpływu różnych czynników na proces kompleksowania jonów metali 3d/4d i 4f przez ligandy typu zasad Schiffa
 • badanie wpływu różnych czynników na budowę i właściwości fizykochemiczne kompleksów homo- i hereordzeniowych jonów metali 3d/4d i 4f
 • badanie właściwości termicznych materiałów organicznych i nieorganicznych (np. analiza przemian zachodzących w trakcie ogrzewania, analiza gazowych produktów rozkładu).

 Publikacje:

 1. Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Agata Bartyzel. New Heterotrinuclear CuIILnIIICuII (Ln = Ho, Er) compounds with the Schiff base: Syntheses, structural characterization, thermal and magnetic properties. Materials, 15(12) (2022) 4299.
 2. Adrianna Biedrzycka, Ewa Skwarek, Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvao. Synthesis of hydroxyapatite/iron oxide composite and comparison of selected structural, surface, and electrochemical properties. Materials, 15 (2022) 1139.
 3. Mirjana Antonijevic´ Nikolic´, Branka Dražic´, Beata Cristóvão, Agata Bartyzel, Barbara Miroslaw, Sladana Tanaskovic. New azamacrocyclic binuclear Cu(II) aminocarboxylate complexes: Structural, magnetic, spectral and antiproliferative studies. Journal of Molecular Structure, 1252 (2022) 131969.
 4. Karolina Pietrzak, Cecylia Wardak, Beata Cristóvão. Copper ion-selective electrodes based on newly synthesized salen-type Schiff bases and their complexes. Ionics, 28, (2022) 2423–2435.
 5. Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão, Liliana Mazur. New heteronuclear complexes of PdII–LnIII–PdII with Schiff base ligand: Synthesis, crystal structures and chemical properties. Journal of Molecular Structure, 1261 (2022) 132924.
 6. V. Kapustianyk, B. Cristóvão, D. Osypiuk, Yu. Eliyashevskyy, Yu. Chorniia, B. Sadovyi. Magnetic and ferroelectric properties of new potential magnetic multiferroic [N(C2H5)4]2CoCl2Br2. Acta Physica Polonica A, 140 (5) (2021) 450-454.
 7. Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão, Agata Bartyzel. New coordination compounds of CuII with Schiff base ligands – crystal structure, thermal and spectral investigations. Crystals, 10 (2020) 1004.
 8. Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Barbara Miroslaw, Agata Bartyzel. Heterometallic di- and trinuclear CuIILnIII (LnIII = La, Ce, Pr, Nd) complexes with an alcohol-functionalized compartmental Schiff base ligand: Syntheses, crystal structures, thermal and magnetic studies. Polyhedron, 188 (2020) 114703.
 9. Barbara Mirosław, G. Mahmoudi, Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzyński, Halina Głuchowska, A. Franconetti. Halogen interactions in dinuclear copper(II) 2,4-dibromophenoxyacetate - crystal structure and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure, 1202 (2020) 127227.
 10. Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniwe Hnatejko, Halogen bonded lamellar motifs in crystals of Schiff base ZnII–LnIII–ZnII coordination compounds – Synthesis, structure, Hirshfeld surface analysis and physicochemical properties. Polyhedron, 166 (2019) 83-90.
 11. Barbara Miroslaw, Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão, Halina Gluchowska. Symmetry in Recognition of Supramolecular Synthons–Competition between Hydrogen Bonding and Coordination Bond in Multinuclear CuII–4f Complexes with Bicompartmental Schiff Base Ligand. Symmetry, 11 (2019) 460.
 12. A. Drzewiecka-Antonik, W. Ferenc, A.Wolska, M. T. Klepka, C.A. Barboza, B. Cristóvão, D. Osypiuk, J.Sarzyński, B.Tarasiuk, E. Grosicka-Macia, D. Kurpios-Piec, M. Struga. Structural characterization and cytotoxic evaluation of Cu(II), Co(II) and Ni(II) complexes with herbicide 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid. Polyhedron, 165 (2019) 86–96.
 13. K. Gdula, A. Gładysz-Płaska, B. Cristóvão, W. Ferenc, E. Skwarek, Amine-functionalized magnetite-silica nanoparticles as effective adsorbent for removal of uranium(VI) ions. Journal of Molecular Liquids, 290 (2019) 111217.
 14. Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Barbara Miroslaw, Agata Bartyzel. Syntheses, crystal structures, thermal and magnetic properties of new heterotrinuclear CuII–LnIII–CuII complexes incorporating N2O4-donor Schiff base ligands.  Polyhedron, 144 (2018) 225–233.
 15. Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko. Heterometallic ZnII–LnIII–ZnII Schiff Base Complexes with Linear or Bent Conformation—Synthesis, Crystal Structures, Luminescent and Magnetic Characterization. Molecules, 23 (2018) 1761.
 16. Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko. Structural, Luminescent and Thermal Properties of Heteronuclear PdII–LnIII–PdII Complexes of Hexadentate N2O4 Schiff Base Ligand. Molecules, 23 (2018) 2423.
 17. C. B. Nasr, M. Kahlaoui, W. Nbili, K. Kaabi, W. Ferenc, Beata Cristóvão, C. B. Nasr. Crystal structure, magnetic properties, and electrical characterization of new coordination compound [CuClO4(C4H6N2O)4H2O]ClO4(C4H6N2O)0.08. Journal Structurnoj Chimi, 59 (6) (2018) C1367-1375.
 18. Beata Cristóvão, Barbara Mirosław, Agata Bartyzel. Hexanuclear [Cu4IILn2III] compounds incorporating N,O-donor ligands –Synthesis, crystal structures and physicochemical properties. Inorganica Chimica Acta, 466 (2017) 160–165.
 19. Rafał Grubba, Kinga Kaniewska, Łukasz Ponikiewski, Beata Cristóvão, Wiesława Ferenc, Alina Dragulescu-Andrasi, J. Krzystek, Sebastian A. Stoian, and Jerzy Pikies, Synthetic, Structural, and Spectroscopic Characterization of a Novel Family of High-Spin Iron(II) [(β-Diketiminate)(phosphanylphosphido)] Complexes. Inorgorganic Chemistry, 56  (2017) 11030−11042.
 20.  W. Nbili, K. Kaabi, W. Ferenc, Beata Cristóvão, F. Lefebvre, C. Jelsch, C. B. Nasr.  A Hirshfeld surface analysis, supramolecular structure and magnetic properties of a new Cu(II) complex with the 4-amino-6-methoxypyrimidine ligand. Journal of Molecular Structure, 1130 (2017) 114-121.
 21. Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Wiesława Ferenc, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński, Paweł Rejmak, Dariusz Osypiuk. The Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid – Synthesis and structural studies. Chemical Physics Letters, 667 (2017)  192-198. 
 22. Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Wiesława Ferenc, Paweł Rejmak, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Beata Cristóvão, Barbara Mirosław, Jan Sarzyński, Dariusz Osypiuk. Coordination environment of new Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with 4-bromophenoxyacetic acid: Structural, spectroscopic and theoretical studies. Polyhedron, 133 (2017) 54–62.
 23. Wiesława Ferenc, Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński, Halina Głuchowska. New complexes of 3,4-dimethoxyphenylacetic acid with selected transition metal ions: Spectral, thermal, and magnetic properties. Russian Journal of General Chemistry, 87 (9) (2017) 2045–2055. ISSN 1070-3632.
 24. W. Ferenc, P. Sadowski, B. Tarasiuk, Beata Cristóvão, D. Osypiuk, J. Sarzyński, New Complexes of 4-[(4-Fluorophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic Acid with Selected Transition Metal Ions: Synthesis, Thermal, and Magnetic Properties. Russian Journal of General Chemistry, 87 (11) (2017) 2719–2727.
 25. Christos Papadopoulos, Beata Cristóvão, Wieslawa Ferenc, Antonios Hatzidimitriou, Stefano Vecchio Ciprioti, Roberta Risoluti, Maria Lalia-Kantouri. Thermoanalytical, magnetic and structural investigation of neutral Co(II) complexes with 2,2′-dipyridylamine and salicylaldehydes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,123 (2016) 717–729.
 26. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński, Dariusz Osypiuk. Complexes of some transition metal ions with selected dichlorophenoxyacetic acid Thermal, spectral and magnetic properties. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 126 (2016) 129-139.
 27. Lalia-Kantouri, M., Papadopoulos, C., Hatzidimitriou, A., Cristóvão Beata, Ferenc, W., Oxidized cobalt complexes of salicylaldehydes: Synthesis, structural and thermal investigation.  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 126 (2016) 1579-1590.
 28. Wiesława Ferenc, Paweł Sadowski, Bogdan Tarasiuk, Beata Cristóvão, Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzyński,Complexes of selected transition metal ions with 4-oxo-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}but-2-enoic acid: Synthesis, structure and magnetic properties. Journal of Molecular Structure, 1092 (2015) 202–210. 
 29. Renata Łyszczek, Halina Głuchowska, Beata Cristóvão, Bogdan Tarasiuk. New lanthanide biphenyl-4,4-diacetates − hydrothermal synthesis, spectroscopic, magnetic and thermal investigations. Thermochimica Acta, 645 (2016) 16–23.
 30. Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Tautomerism of a compartmental Schiff base ligand and characterization of a new heterometallic CuII–DyIII complex – Synthesis, structure and magnetic properties. Inorganic Chemistry Communications, 52 (2015) 64–68.
 31. Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko. Lanthanide(III) compounds with the N2O4 Schiff base - Synthesis, spectral, thermal, magnetic and luminescence properties. Journal of Molecular Structure, 1088 (2015) 50–55.
 32. Beata Cristóvão, Robert Pełka, Barbara Miroslaw. A novel hexanuclear CuII4–GdIII2 cluster obtained from heterotrinuclear building blocks. Inorganic Chemistry Communications, 54 (2015) 81–84.
 33. Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Julia Kłak, Michał Rams. Carbonato-bridged heteronuclear NiII2LnIII2 (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) complexes synthesized by fixation of atmospheric CO2 – Structural and magnetic studies. Polyhedron, 85 (2015) 697–704.
 34. Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw. Asymmetry in propeller-like trinuclear diphenoxo-bridged CuII–LnIII–CuII (Ln = La, Pr, Nd) Schiff base complexes – Synthesis, structure and magnetic properties. Journal of Coordination Chemistry, 68(9) (2015) 1-27.
 35. Beata Cristóvão, Julia Kłak, Barbara Miroslaw. Synthesis and characterization of CuII–LnIII (Ln = Ho, Tm, Yb or Lu) complexes with N2O4-donor Schiff base ligand. Journal of Coordination Chemistry, 67 (16) (2014) 2728–2746.
 36. Beata Cristóvão, Julia Kłak, Robert Pełka, Barbara Miroslaw, Zbigniew Hnatejko. Heterometallic trinuclear 3d–4f–3d compounds based on a hexadentate Schiff base ligand. Polyhedron, 68 (2014) 180–190.
 37. Agnieszka Wronka, Irena Malinowska, Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão. Chromatographic study of novel heteronuclear complexes with Schiff base as main ligand. Chromatographia, 77 (2014) 1103–1112.
 38. Beata Cristóvão, Robert Pełka, Barbara Miroslaw, Julia Kłak. A heterometallic Ni2Gd2 complex: Synthesis, structure and magnetic properties. Inorganic Chemistry Communications, 46 (2014) 94–97.
 39. Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw. Propeller-like heterotrinuclear CuII–LnIII–CuII compounds – Physicochemical properties. Inorganica Chimica Acta 401 (2013) 50–57.
 40. Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Julia Kłak. New mononuclear CuII and tetranuclear CuII2–LaIII2 Schiff base complexes – Physicochemical properties. Polyhedron, 62 (2013) 218–226.
 41. Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Julia Kłak. N,N’-bis(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-1,3-diaminopropane Cu–4f–Cu and Cu–4f complexes: Synthesis, crystal structures and magnetic properties. Polyhedron, 34 (2012) 121–128.
 42. Beata Cristóvão, Julia Kłak, Barbara Miroslaw. Synthesis, crystal structures and magnetic behavior of NiII–4f–NiII compounds. Polyhedron, 43 (2012) 47–54.
 43. Beata Cristóvão. Spectral, thermal and magnetic properties of Cu(II) and Ni(II) complexes with Schiff base ligands. Journal of the Serbian Chemical Society, 76 (12) (2011) 1639–1648.
 44. Beata Cristóvão, Julia Kłak, Barbara Miroslaw, Liliana Mazur. Synthesis, crystal structures and magnetic characterization of heterodinuclear CuIIGdIII and CuIITbIII Schiff base complexes. Inorganica Chimica Acta, 378 (2011) 288–296.
 45. Wiesława Ferenc, Paweł Sadowski, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński. Investigation of some physicochemical properties of 4-nitrocinnamates of lanthanides(III). Journal of the Chilean Chemical Society, 58 2 (2013) 1753-1758.
 46. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński. Magnetic, thermal and spectroscopic properties of lanthanide(III) 4-chlorophenoxyacetates, Ln(C8H6ClO3)3·nH2O. Journal of the Serbian Chemical Society, 78 (2013) 1335-1349.
 47. Wieslawa Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzynski, Halina Głuchowska. Physico-chemical properties of 3-methoxy-2-nitrobenzoates of some rare earth elements(III). Journal of Rare Earths, 30 3 (2012) 262-268.
 48. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński, Paweł Sadowski. Complexes of the selected transition metal ions with 4-methoxycinnamic acid physico-chemical properties. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110 2 (2012) 739-748.
 49. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński. Thermal and magnetic behaviour of 5-chloro-2-nitrobenzoates of Co(II), Ni(II) and Cu(II). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101 (2010) 761-767.
 50. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński, Maria Wojciechowska. Thermal, spectral and magnetic behaviour of 4-chloro-2-methoxybenzoates of light lanthanides. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (2007) 877-883.
 51. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Barbara Mazurek, Jan Sarzyński. Magnetic, Spectral, and Thermal Behaviour of 2-Chloro-4-nitrobenzoates of Co(II), Ni(II) and Cu(II). Chemical Papers, 59(3) (2006) 207-213.
 52. Wiesława Ferenc, Agnieszka Walków-Dziewulska, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński. Magnetic, spectrochemical and thermal properties of 2-chloro-5-nitrobenzoates of Co(II), Ni(II) and Cu(II). Journal of the Serbian Chemical Society, 71 (8-9) (2006) 929-937.
 53. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński. Complexes of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion – physico-chemical properties. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86 (2006) 783-789.
 54. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Complexes of Light Lanthanides with 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid. Acta Chimica Hungarica, 133 (5-6) (1996) 481-491.
 55. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Complexes of Heavy Lanthanides and Y with 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid. Croatica  Chemica Acta, CCACAA 70 (2) (1997) 617-629.
 56. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Spectrochemical and Thermal Behavior of Rare Earth Element 5-Chloro-2-nitrobenzoates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 52 (1998) 543-552.
 57.  Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Magdalena Ciołek. Thermal and Spectral Studies of Complexes of Light Lanthanides and Yttrium with 2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid. Indian Journal of Chemistry Section A-Inorganic Bio-Inorganic Physical Theoretical & Analytical Chemistry, 37A (1998) 176-179.
 58. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Thermal Properties of Rare Earth Element 4-Chloro-3-nitrobenzoates. Acta Chimica Hungarica, 135 (1-2) (1998) 19-29.
 59. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Thermal Stability of 4-Chloro-3-nitro- and 5-Chloro-2-nitrobenzoates of Rare Earth Elements. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 55 (1999) 671-680.
 60. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Małgorzata Chudziak. Spectral and Thermal Investigations of Light Lanthanide 2,3,4-Trimethoxybenzoates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 58 (1999) 639-646. 
 61. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Spectral and Thermal Properties of Complexes of 1,10-Phenanthroline and Thiocyanate with Rare Earth Elements. Acta Chimica Hungarica, 136(3) (1999) 287-297.
 62. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Katarzyna Kunka. Thermal and Spectral Studies of Light Lanthanide Complexes with 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid. Indian Journal Of Chemistry Section A-Inorganic Bio-Inorganic Physical Theoretical & Analytical Chemistry, 38A (1999) 740-744.
 63. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Daria Mazur.  Spectral and Thermal Studies of Light Lanthanide Complexes with 4-Methoxy-3-Nitrobenzoic Acid. Croatica Chemica Acta, 72(4) (1999) 779-787.
 64. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Influence of the Substituent Positions on Thermal and Spectral Properties of Light Lanthanide 2-Chloro-5-nitro- and 5-Chloro-2-nitrobenzoates. Journal of the Serbian Chemical Society, 64 (4) (1999) 235-243.
 65. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Bogdan Czajka. Spectral and Thermal Characterization of 5-Chloro-2-methoxybenzoates of Light Lanthanides. Acta Chimica Hungarica, 136 (5-6) (1999) 571-561.
 66. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Spectral and Thermal Studies of Heavy Lanthanide Complexes with 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid. Acta Chimica Hungarica, 136 (5-6) (1999) 583-591.
 67. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Complexes of lanthanides with 4-chloro-2-nitrobenzoic acid. Acta Chimica Hungarica, 137 (4) (2000) 487-502.
 68. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Bogdan Czajka. Spectral, thermal and magnetic properties of 5-chloro-2-methoxybenzoates of Zn(II), Cu(II), Ni(II), Co(II) and Mn(II). Acta Chimica Hungarica, 137 (5-6) (2000) 659-670.
 69. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Thermal Satbility of 2,3,4-, 2,4,5- and 3,4,5-Trimethoxybenzoates of Light Lanthanides. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 60 (2000) 131-138.
 70. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Thermal and Spectral Behaviour of 5-Chloro-2-methoxybenzoates of Heavy Lanthanides and Yttrium. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 62 (2000) 831-843. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 62 (2000) 831-843.
 71.  Beata Bocian, Bogdan Czajka, Wiesława Ferenc. Thermal and spectral characterization of 5-chloro-2-methoxybenzoates of Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 66 (2001) 729-741.
 72. Bogdan Czajka, Beata Bocian, Wiesława Ferenc. Investigation of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La(III), Gd(III) and Lu(III) complexes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67 (2002) 631-642.
 73. Beata Bocian, Wiesława Ferenc Magnetic, thermal and spectroscopic properties of 5-chloro-2-methoxybenzoates of Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II).. Journal of the Serbian Chemical Society, 67(8-9) (2002) 605-615.
 74. Wiesława Ferenc, Beata Bocian. Thermal properties of complexes of lanthanides(III) and some of d-block elements with 5-chloro-2-methoxybenzoic acid. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 74 (2003) 521-527.
 75. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, A. Walków-Dziewulska. Spectroscopic, magnetic and thermal behavior of 2,3,4-trimethoxybenzoates of heavy lanthanides(III) and yttrium(III). Journal of the Serbian Chemical Society, 69(3) (2004) 195-204.
 76. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, A. Walków-Dziewulska. Spectral, thermal and magnetic studies of 2-chloro-5-nitrobenzoates of rare earth elements. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 76 (2004) 179-192.
 77.  Wiesława Ferenc, A. Walków-Dziewulska, Beata Bocian. Thermal and spectral studies of 2,4,5-trimethoxybenzoates of heavy lanthanides(III). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 79 (2005) 145-150.
 78. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Agnieszka Walków-Dziewulska, Jan Sarzyński. Magnetic, Spectral, and Thermal Characterization of 2,3,4- and 3,4,5-Trimethoxybenzoates of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II). Chemical Papers, 59(5) (2005) 316-323.
 79. Wiesława Ferenc, Beata Bocian, Jan Sarzyński. Thermal, spectral and magnetic behavior of 2,3,4-trimethoxybenzoates Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 84 (2006) 377-383.

Nagrody:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2015).
Zespołowa Nagroda III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni za „Opracowanie efektywnych metod syntezy i otrzymanie nowych heterordzeniowych związków kompleksowych jonów metali 3d- i 4f-elektronowych o ciekawych strukturach i właściwościach magnetycznych".

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej