Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
Stanowisko
profesor
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII, KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Funkcje
Dziekan, Kierownik Katedry
Telefon
+48 815377766; +48 815375549; +48 815375716
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://hektor.umcs.lublin.pl/~annad
Konsultacje

poniedziałek: 17.30:00-19:30 (zdalne, aplikacja Teams, Zespół Konsultacje, kod 28v9jac)

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-033 Lublin

O sobie

Spis publikacji, cytowania, h-index - zobacz mój ResearcherID ( F-2246-2010 ) (ISI Web of Science)

 

Więcej informacji (tematyka badań, współpraca krajowa i międzynarodowa, spis publikacji, informacja o moim poprzednim Zakładzie Adsorpcji i moim zespole w Zakładzie Adsorpcji), na mojej stronie:

Projekty edukacyjne:

Projekt „Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej” FSS/2008/X/D5/W/0032, okres realizacji: 2009.03.01 - 2011.06.30 (638 tys. PLN) (koordynator).

Inne:

 

 


Działalność naukowa

Kierunki badań:

 • Badania procesów usuwania herbicydów, barwników i związków aromatycznych, związków o aktywności biologicznej z roztworów wodnych na materiałach węglowych, glinokrzemianach, kompozytach.
  • Doświadczalne badania procesów równowagowych, kinetyki adsorpcji, zależności temperaturowych, termodesorpcji.
  • Opis danych doświadczalnych w ramach teorii adsorpcji na energetycznie niejednorodnych ciałach stałych.
 • Synteza i badanie właściwości steukturalnych i powierzchniowych mezoporowatych materiałów krzemionkowych, węglowych, kompozytowych.
 • Badania właściwości adsorpcyjnych oraz niejednorodności energetycznej i geometrycznej nanomateriałów.
  • Badania właściwości fizykochemicznych czystych i modyfikowanych materiałów.
  • Ocena wpływu metody oraz warunków modyfikacji na właściwości powierzchni materiałów.
 • Synteza i badania właściwości fizykochemicznych adsorbentów z chemicznie związaną fazą białek.

Projekty badawcze:

1. Projekt badawczy KBN 3 T09B 0017 17 (1999 – 2002) Synteza, badania fizykochemiczne i zastosowanie w chromatografii cieczowej porowatych polimerów fenolowo-formaldehydowych i melaminowo-formaldehydowych (główny wykonawca).

2. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Edukacji 3 T09B 114 29 (2006 - 2008) Nanostrukturalne katalizatory niskotemperaturowego utleniania CO i związków organicznych (wykonawca).

3. European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant AgreementNo PIRSES-GA-2008-230790, Hybrid nanocomposites and their applications, COMPOSITUM (wykonawca).

4. Projekt badawczy “Hybrid polydimethylsiloxane – modified silicas materials as protective coatings: structural and hydrophobic – hydrophilic properties” carried out at the Maria Curie-Sklodowska University from 1st of September 2013 to 30st of June 2014 by Dr. Iryna Sulym (International Visegrad Fund, Сontract number 51300077) (supervisor).

5. European Community's Seventh Framework Programme (FP-7-PEOPLE-2013-IRSES) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant AgreementNoPIRSES-GA-2013-612484, Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, NanoBioMat (1.01.2014 – 31.12.2017) (koordynator) (319 200 EUR).

6. Projekt badawczy Opus 5 DEC-2013/09/B/ST4/03711 (2014 - 2017) Wysokie ciśnienia w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne (kierownik - prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) (główny wykonawca).

7. Projekt badawczy, Development of new luminescent converters based on glass and glass-crystalline materials, carried out at the Maria Curie-Sklodowska University, September 2019 to June 2020, Dr. Iryna Sulym (International Visegrad Fund, Scholarship Program, Сontract number 51910525) (supervisor).

8. Projekt badawczy, Development and design of new microwave-regeneratable hybrid carbon-mineral sorbents, carried out at the Maria Curie-Sklodowska University, September 2019 to June 2020, Dr. Mariia Galaburda (International Visegrad Fund, Scholarship Program, Сontract number 51910536) (supervisor).

Ostatnie publikacje:

1. P. Klonos, G. Dapei, I.Ya. Sulym, S. Zidropoulos, D. Sternik, A. Deryło- Marczewska, M.V. Borysenko, V.M. Gun’ko, A. Kyritsis, P. Pissis, Morphology and molecular dynamics investigation of PDMS adsorbed on titania nanoparticles: Effects of polymer molecular weight, European Polymer Journal, 2016, 74, 64-80, http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2015.11.010 (IF2016=3,531)

2. A.M. Puziy, O.I. Poddubnaya, A. Deryło Marczewska, A.W. Marczewski, M. Blachnio, M.M. Tsyba, V.I. Sapsay, D.O. Klymchuk, Protein Adsorption by Nanostructured Carbons with Different Pore Sizes, Adsorption, 2016, 22(4), 541–552, DOI 10.1007/s10450-015-9723-3 (IF2016=2,074)

3. A.W. Marczewski, M. Sęczkowska, A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, Adsorption equilibrium and kinetics of selected phenoxyacid pesticides on activated carbon – effect of temperature, Adsorption, 2016, 22(4), 777–790, DOI 10.1007/s10450-016-9774-0 (IF2016=2,074)

4. A. Deryło-Marczewska, M. Zienkiewicz-Strzałka, K. Skrzypczyńska, A. Świątkowski, K. Kuśmierek, Evaluation of the SBA-15 materials ability to accumulation of 4-chlorophenol on carbon paste electrode, Adsorption, 2016, 22(4), 801-812, DOI: 10.1007/s10450-016-9779-8 (IF2016=2,074)

5. I. Sulym, O. Goncharuk, D. Sternik, E. Skwarek, M.V. Borysenko, A. Derylo-Marczewska, W. Janusz, V.M. Gun’ko, Silica-supported titania–zirconia nanocomposites: structural and morphological characteristics in different media, Nanoscale Research Letters, 2016, 11:111, 1-9, doi:10.1186/s11671-016-1304-1 (IF2016=2,833)

6. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, S. Pikus, Bimetallic systems of mesoporous ordered silica supports and noble metals nanoparticles, Microporous and Mesoporous Materials, 2016, 227, 228-241, doi:10.1016/j.micromeso.2016.03.013 (IF2016=3,615)

7. Y. Bolbukh, K. Terpiłowski, R. Kozakevych, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, V. Tertykh, Modified silicas with different structure of grafted metylphenylsiloxane layer, Nanoscale Research Letters, 2016, 11:290, 1-15, doi: 10.1186/s11671-016-1513-7 (IF2016/17=2,833)

8. I.Ya. Sulym, D. Sternik, L.P. Oleksenko, L.V. Lutsenko, M.V. Borysenko, A. Derylo-Marczewska, Highly dispersed silica-supported ceria–zirconia nanocomposites: preparation and characterization, Surfaces and Interfaces, 2016, 5, 8-14, doi.org/10.1016/j.surfin.2016.08.001 (IF5-year=3,538)

9. A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, A. Świątkowski, B. Buczek, Adsorption of chlorophenoxy pesticides on activated carbon with gradually removed external particle layers, Chemical Engineering Journal, 2017, 308, 408-418, doi.org/10.1016/j.cej.2016.09.082 (IF2017=6,735)

10. I. Sulym, O. Goncharuk, D. Sternik, K. Terpilowski, A. Derylo-Marczewska, M.V. Borysenko, V. M. Gun’ko, Nanooxide/polymer composites with silica@PDMS and ceria-zirconia-silica@PDMS: textural, morphological and hydrophilic/hydrophobic features, Nanoscale Research Letters, 2017, 12: 152, 1-10, DOI 10.1186/s11671-017-1935-x, (IF2016/17=2,833)

11. I. Protsak, V. Tertykh, E. Pakhlov, A. Derylo-Marczewska, Modification of fumed silica surface with mixtures of polyorganosiloxanes and dialkyl carbonates, Progress in Organic Coatings, 2017, 106, 163-169, doi: 10.1016/j.porgcoat.2017.01.020 MAY 2017 (IF2017=2,955)

12. M. Zienkiewicz-Strzałka, M Błachnio, R.B. Kozakevich, Y.M. Bolbukh, A. Deryło-Marczewska, V.A. Tertykh, Silver nanoparticles deposited on pyrogenic silica solids. Preparation and textural properties, Adsorption Science and Technology, 2017, 35, 714-720, doi: 10.1177/0263617417707599 (IF2016/17=0,754)

13. M. Śliwińska-Bartkowiak, A. Sterczyńska, A. Deryło-Marczewska, M. Zienkiewicz-Strzałka, K. Domin, Surface properties of Al functionalized mesoporosus MCM-41 nanopores; the melting behavior of water in Al-MCM nanopores, Langmuir, 2017, 33, 11203-11216, DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b02172 (IF2017=3,789)

14. M. Błachnio, T.M. Budnyak, A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, V.A. Tertykh, Application of chitosan-silica hybrid composites for the removal of dyes from aqueous solutions, Langmuir, 2018, 34 (6), 2258–2273, DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b04076 (IF2018=3,683)

15. P. Klonos, I.Y. Sulym, D. Sternik, P. Konstantinou, O.V. Goncharuk, A. Deryło-Marczewska, V.M. Gun’ko, P. Pissis, A. Kyritsis, Morphology, crystallization and rigid amorphous fraction in PDMS adsorbed onto carbon nanotubes and graphite, Polymer, 2018, 139, 130-144, /doi.org/10.1016/j.polymer.2018.02.020 (IF2018=3, 771)

16. P. Klonos, Yu. Bolbukh, C.S. Koutsiara, K. Zafeiris, O.D. Kalogeri, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, V. Tertykh, P. Pissis, Morphology and molecular dynamics investigation of lowmolecular weight PDMS adsorbed onto Stöber, fumed, and solgel silica nanoparticles, Polymer, 2018, 148, 1-13, doi.org/10.1016/j.polymer.2018.06.019 (IF2018=3,771)

17. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, Yu.M. Nychiporuk, D.Yu. Balakin, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska, Nanosilica modified by polydimethylsiloxane depolymerized and chemically bound to nanoparticles or physically bound to unmodified or modified surfaces: Structure and interfacial phenomena, Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 529, 273-282, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.06.019 (IF2018=6,361)

18. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, R. Kozakevych, Silica nanocomposites based on silver nanoparticles-functionalization and pH effect, Applied Nanoscience, 2018, 8(7), 1649-1668, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0837-2 (IF2018=3,198)

19. M. Błachnio, A. Derylo-Marczewska, A.W. Marczewski, M. Sęczkowska, Phenoxyacid pesticide adsorption on activated carbon – equilibrium and kinetics, Chemosphere, 2019, 214, 349-360, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.09.088 (IF2019=5,778)

20. A. Sterczyńska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, M. Śliwińska-Bartkowiak, Surface properties of synthesized nanoporous carbon and silica matrices; the melting behaviour of deuterated water confined inside these matrices, JOVE, Journal of Visualized Experiments, 2019, 145, e58395, 1-16, (Pending Publication), doi:10.3791/58395 (IF2019=1,05)

21. A. Deryło-Marczewska, K. Skrzypczyńska, K. Kuśmierek, A. Świątkowski, M. Zienkiewicz-Strzałka, The adsorptive properties of oxidized activated carbons and their applications as carbon paste electrode modifiers, Adsorption, 2019, 25, 357-366, DOI: 10.1007/s10450-019-00016-6 (IF2019=1,949)

22. P.A. Klonos, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, A. Kyritsis, V.M. Gun’ko, P. Pissis, Morphology, Molecular Dynamics and Interfacial Phenomena in Systems Based on Silica Modified by Grafting PDMS Chains and Physically Adsorbed PDMS, Macromolecules, 2019, 52, 2863-2877, DOI:10.1021/acs.macromol.9b00155 (IF2019=5,918)

23. R. Kozakevych, A. Korobeinyk, Y. Bolbukh, V. Tertykh, L. Mikhalovska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, Preparation and characterization of nanocomposite polyvinyl chloride films with NO generating activity, Applied Nanoscience, 2019, 9(5), 801-808, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0693-0 (IF2019=2,88)

24. A. Chrzanowska, A. Deryło-Marczewska, Mesoporous silica/protein biocomposites: surface, topography, thermal properties, International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 139, 531-542, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.08.025 (IF2019=5,162)

25. I. Sulym, A. Kubiak, K. Jankowska, D. Sternik, K. Terpilowski, Y. Sementsov, M. Borysenko, A. Derylo-Marczewska, T. Jesionowski, Superhydrophobic MWCNTs/PDMS - nanocomposite materials: Preparation and characterization, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2019, 55(6), 1394-1400, DOI: 10.5277/ppmp19057 (IF2019=1,256)

26. A. Deryło-Marczewska, A. Chrzanowska, A.W. Marczewski, Morphological, structural and physicochemical characteristics of MCF surface with the adsorbed OVA and BSA proteins, Microporous and Mesoporous Materials, 2020, 293, 109769, https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109769 (IF2020=5,455)

27. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, Y. Skorik, V.A. Petrova, A. Choma, I. Komaniecka, Silver nanoparticles on chitosan/silica nanofibers, Characterization and antibacterial activity, International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 166-186, doi.org/10.3390/ijms21010166 (IF2020=5,923)

28. O. Goncharuk, Y.M. Samchenko, D. Sternik, L. Kernosenko, T. Poltoratska, N. Pasmurtseva, M.V. Abramov, E. Pakhlov, A. Derylo-Marczewska, Thermosensitive hydrogel nanocomposites with magnetic laponite, Applied Nanoscience, 2020, 10, 4559–4569, https://doi.org/10.1007/s13204-020-01388-w (IF2020=3,674)

29. A. Chrzanowska, A. Deryło-Marczewska, P. Borowski, Comprehensive characterization of biocomposite surface based on the mesoporous silica and Lysozyme molecules: chemistry, morphology, topography, texture and micro-nanostructure, Applied Surface Science, 2020, 525, 146512, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146512 (IF2020=6,707)

30. T.M. Budnyak, M. Błachnio, A. Slabon, A. Jaworski, V.A. Tertykh, A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, Chitosan Coated Silica as Effective and Sustainable Material for Acid Orange 8 Dye Capturing: Effect of Temperature in Adsorption Equilibrium and Kinetics, The Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124 (28), 15312-15323, DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c04205 (IF2019/2020=4,189)

31. A. Chrzanowska, A. Deryło-Marczewska, M. Wasilewska, Mesocellular silica foams (MCFs) with tunable pore size as a support for Lysozyme immobilization: synthesis, adsorption equilibrium, kinetics and biocomposite properties, International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 5479, doi:10.3390/ijms21155479 (IF2020=5,923)

32. M. Błachnio, A. Derylo-Marczewska, B. Charmas, M. Zienkiewicz-Strzałka, V. Bogatyrov, M. Galaburda, Active Carbon from Agricultural Wastes for Adsorption of Organic Pollutants, Molecules, 2020, 25, 5105, doi:10.3390/molecules25215105 (IF2020=4,411)

33. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, Small AgNP in the biopolymer nanocomposite system, International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 9388, doi:10.3390/ijms21249388 (IF2020=5,923)

34. I. Sulym, M. Wiśniewska, L. Storozhuk, K. Terpilowski, D. Sternik, M. Borysenko, A. Derylo-Marczewska, Investigation of surface structure, electrokinetic and stability properties of highly dispersed Ho2O3–Yb2O3/SiO2 nanocomposites, Applied Nanoscience, http://link.springer.com/article/10.1007/s13204-021-01710-0 (IF2020=3,674)

35. M. Błachnio, A. Derylo-Marczewska, Szymon Winter, M. Zienkiewicz-Strzałka, Mesoporous Activated Carbons in the Removal of Dyes from Aqueous Solutions, Molecules, 2021, 26, 2159, doi: 10.3390/molecules26082159 (IF2020=4,411)

36. M. Wasilewska, A.W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, D. Sternik, Nitrophenols removal from aqueous solutions by activated carbon – temperature effect of adsorption kinetics and equilibrium, praca wysłana JECE-D-20-03386, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2021, 9, 105459 (IF2019=4,3)

37. A. Bosacka, M. Zienkiewicz-Strzałka, M. Wasilewska, A. Derylo-Marczewska, B. Podkoscielna, Physicochemical and adsorption characteristics of divinylben-zene-trietoxyvinylsilane microspheres as materials to removal organic compounds, Molecules, 2021, 26, 2396, https://doi.org/10.3390/molecules26082396 (IF2020=4,411)

38. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, S. Pikus, The synthesis and nanostructure investigation of noble metal-based nanocomposite materials, Journal of Materials Science (JMSC), praca zaakceptowana, JMSC-D-21-00089 (IF2019/2020=3,553)

39. I. Sulym, J. Zdarta, F. Ciesielczyk, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska, T. Jesionowski, Pristine and poly(dimethylsiloxane)modified multi-walled carbon nanotubes as supports for lipase immobilization, Materials, 2021, 14, 2874, doi: 10.3390/ma14112874 (IF2020=3,623)

40. M.V. Galaburda, V. Bogatyrov, D. Sternik, O. Oranska, M. Borysenko, I. Škorvánek, E. Skwarek, A. Deryło-Marczewska, V. Gun’ko, Magneto-sensitive carbon-inorganic composites based on particleboard and plywood wastes, Chemistry Journal of Moldova, 2021, 16(1), 68-78, DOI: 10.19261/cjm.2021.811 (IF2019/2020=0.786)