Inne jednostki

Pracownia obróbki szkła

Marek Krawczyk, tel. 81 537 57 68 (Mała Chemia)

Warsztaty Mechaniczne

kontakt: Wiesław Jaszczuk, tel. 81 537 57 77

Lista pracowników Warsztatów Mechanicznych Wydziału Chemii

  • Pracownicy techniczni
    • Wiesław Jaszczuk, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77
    • Marek Kępowicz, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77
  • Pracownicy obsługi
    • Roman Tadewicz, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77

Zobacz także listę pracowników Warsztatów w Książce adresowej uczelni.


Obiekt dydaktyczny "Chemia"

Zobacz także listę pracowników obsługi w Książce adresowej uczelni.