Wizyta delegacji rektorskiej Uniwersytetu Palackiego w Instytucie Nauk Chemicznych UMCS

 W dniu 8 lipca br. kolegium rektorskie Uniwersytetu Palackiego z Ołomuńca odbyło planową wizytę w Instytucie Nauk Chemicznych. Kolegium reprezentowali: prof. Martin Procházka, rektor; prof. Jiří Stavovčík, prorektor ds. stosunków międzynarodowych; prof. Ivo Frébort, kierownik CATRIN-CRH; prof. Vít Voženílek, kierownik Katedry Geoinformatyki na Wydziale Nauk UPOL, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej oraz dr Dalibor Mikuláš, kierownik Biura Stosunków Międzynarodowych UPOL.

Delegacja czeska w asyście władz UMCS, prof. Wiesława Gruszeckiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej i prof. Doroty Kołodyńskiej, prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia spotkała się z przedstawicielami Instytutu oraz zwiedziła Pracownię Technologii Światłowodów i Laboratorium Analityczne. Instytut Nauk Chemicznych reprezentowali dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS, Z-ca Dyrektora Instytutu, dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS, dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS, dr hab. Mariusz Barczak, prof. UMCS, dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS, dr Urszula Maciołek, dr Marcin Kuśmierzowi i dr Grzegorz Słowik.

W trakcie spotkania reprezentacja INCh przekazała kolegium rektorskiemu Uniwersytetu Palackiego materiały dotyczące działalności badawczej Instytutu licząc na nawiązanie szerokiej współpracy partnerskiej pomiędzy uniwersytetami.

Szczegółowe informacje na temat wizyty: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,wizyta-delegacji-rektorskiej-uniwersytetu-palackiego-na-umcs,119477.chtm

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 sierpnia 2022