Wizyta delegacji rektorskiej Uniwersytetu Palackiego na UMCS

W dniach 7-9 lipca br. kolegium rektorskie Uniwersytetu Palackiego z Ołomuńca odbyło planową wizytę w naszej Uczelni. To kontynuacja i kolejny etap rozwijającej się międzynarodowej współpracy partnerskiej pomiędzy uniwersytetami.

W ramach dwudniowych spotkań delegacje władz rektorskich obydwu uczelni dyskutowały m.in. o rozwoju współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Palackiego w sferze nauki, dydaktyki oraz kultury akademickiej.

Jednym z kluczowych punktów programu wizyty było piątkowe spotkanie z kierownictwem zespołu laboratoriów Centrum ECOTECH-COMPLEX. Po centrum badawczym oprowadził gości, w asyście przedstawicieli władz rektorskich UMCS, prof. Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum oraz prof. Jan Chadam, dyrektor CeReClimEn (Centrum Badań nad Zmianami Klimatu i Środowiskiem UMCS).
Centrum ECOTECH-COMPLEX to nowoczesny ośrodek badawczy, dysponujący zaawansowanym sprzętem badawczym oraz kompleksową powierzchnią laboratoryjną, służącą do współpracy sektora nauki z przemysłem w oparciu o środki finansowe, które mają wspierać innowacyjność przedsiębiorstw.
Podczas pobytu w ECOTECH-COMPLEX uczestnicy wysłychali prezentacji dot. Polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, którą przeprowadziła dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora NAWA.

Delegacja czeska w asyście władz UMCS, spotkała się z dyrektorami poszczególnych jednostek badawczych oraz zwiedziła laboratoria i instytuty naszej Uczelni, m.in. Instytut Fizyki, Instytut Nauk Biologicznych, Instytut Nauk Chemicznych, Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku, Instytut Matematyki czy Instytut Informatyki.
Na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyło się również spotkanie z przedstawicielami instytutów z obszarów nauk humanistycznych i społecznych, które miało związek z ustaleniem zakresów oraz form przyszłych wspólnych działań.

Rozmowy władz rektorskich UMCS oraz dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX z przedstawicielami UPOL dotyczyły bardzo szerokiej współpracy między uczelniami, zarówno na polu potencjalnych obszarów kooperacji naukowo-badawczej, nastawionej na realizację projektów strategicznych, a także projektów wymiany studentów i doktorantów oraz współpracy z władzami miejskimi czy władzami regionu, dotyczącej w przyszłości współpracy obu uniwersyteckich miast. Dyskutowano także o powołaniu wspólnych zespołów roboczych w ramach rozwijania współpracy z Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska (CeReClimEn), o współpracy z Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz z laboratoriami poszczególnych instytutów UMCS.

W spotkaniach udział wzięli ze strony UMCS: prof. Radosław Dobrowolski, rektor; prof. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej; prof. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia; prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, prof. Arkadiusz Bereza, prorektor ds. ogólnych, Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX; prof. Jan Chadam, Dyrektor CeReClimEn - Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska; mgr Diana Szczepańska, kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz dr Ewelina Panas, pełnomocnik rektora ds. studenckich, a także przedstawiciele władz poszczególnych instytutów naukowych oraz kierownicy i pracownicy zespołu laboratoriów Centrum ECOTECH-COMPLEX.
Z kolei stronę UPOL reprezentowali: prof. Martin Procházka, rektor; prof. Jiří Stavovčík, prorektor ds. stosunków międzynarodowych; prof. Ivo Frébort, kierownik CATRIN-CRH; prof. Vít Voženílek, kierownik Katedry Geoinformatyki na Wydziale Nauk UPOL, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej oraz dr Dalibor Mikuláš, kierownik Biura Stosunków Międzynarodowych UPOL.
*Uniwersytet Palackiego (cz. Univerzita Palackého) to uczelnia z długoletnią tradycją. Założony w XVI wieku jest najstarszym uniwersytetem na Morawach i drugim najstarszym uniwersytetem w Republice Czeskiej. Dziś jest to nowoczesna uczelnia wyższa z bogatą ofertą studiów i szeroką działalnością naukowo-badawczą. Uniwersytet Palackiego tworzy osiem wydziałów, jest jednym z najbardziej prestiżowych czeskich uniwersytetów, w międzynarodowych rankingach plasuje się wśród najlepszych uniwersytetów na świecie w wielu dyscyplinach. Odgrywa również znaczącą rolę w regionie - jest jednym z największych pracodawców w województwie ołomunieckim i mieście Ołomuniec.

Zdjęcia: Klaudia Olender, Bartosz Proll, dr Ewelina Panas, Edyta Karczmarska


    Aktualności

    Data dodania
    11 lipca 2022