Stypendium MEiN dla Sebastiana Szajnara z Wydziału Chemii UMCS

Wydział Chemii UMCS z dumą informuje o osiągnięciu Sebastiana Szajnara
– studenta studiów II stopnia na kierunku Chemia, specjalność Analityka Chemiczna, który uzyskał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów
na rok akademicki 2020/2021. Sebastian Szajnar jest jednym z 13 studentów UMCS, którzy otrzymali to stypendium, a zarazem
jedynym studentem reprezentującym nauki ścisłe naszego uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów przyznano za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021 - do dnia
25 października 2020 r. rektorzy uczelni z całej Polski przedstawili Ministrowi
890 wniosków o przyznanie stypendium dla wyróżniających się studentów.

                                                         Sebastian Szajnar fot. UMCS

Sebastian Szajnar od początku swojego kształcenia akademickiego jest związany
z Wydziałem Chemii UMCS w Lublinie.  W 2020 r. uzyskał tytuł licencjata na kierunku Chemia, o specjalności Analityka chemiczna pod opieką dr hab. Wojciecha Rżysko, prof. UMCS. Współpracując z naukowcami Katedry Chemii Teoretycznej w Instytucie Nauk Chemicznych UMCS stał się współautorem anglojęzycznego artykułu naukowego pt.: „Archimedean Tesselation Found by the Variation of Building Blocks’ and Linkers’ Geometry. In- Silico Investigation” w czasopiśmie „The Journal of Physical Chemistry C” (IF=4.189, MNiSW=140).


                                                 źr.: The Journal of Physical Chemistry

Artykuł z udziałem lic. Sebastian Szajnarazostał napisany wspólnie z naukowcami Katedry Chemii Teoretycznej : dr hab. Wojciechem Rżysko
prof. UMCS i doktorantem Łukaszem Baranem.
W artykule wykazano, że tworzenie się struktur uporządkowanych jest ściśle związane
z geometrią cząstek. Motywacją tego typu badań był fakt, iż układy samoorganizujące się są szeroko wykorzystywane w chemii materiałowej, medycynie i dziedzinach pokrewnych (monitory LCD, baterie, kierunkowe dostarczanie leków, itp.). 

Licencjat Sebastian Szajnar jest pasjonatem chemii, a zwłaszcza chemii analitycznej – dodatkowo udziela się w Studenckim Kole Naukowym „Alkahest” oraz uzyskał certyfikat Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis. Mimo to, zainteresował się badaniami czysto teoretycznymi, które wymagają znacznego poszerzenia wiedzy zdobytej w trakcie regularnego kursu studiów chemicznych. Badania, które wykonał student Sebastian Szajnar wymagały znajomości programowania komputerowego,
jak i znajomości podstaw termodynamiki statystycznej, symulacji komputerowych
oraz fizyki klasycznej.

W 2019 r. uczestniczył czynnie w Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej PTChem 2019
w Ustroniu, gdzie zaprezentował poster pt. „Symulacje warstw zaadsorbowanych
na powierzchni ciał stałych metodą dynamiki molekularnej.”

Wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki zostały rozpatrzone merytorycznie
przez powołany Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki
i sztuki. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłoszonych
przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Polityki Naukowej, Komisję Ewaluacji Nauki, Radę Młodych Naukowców oraz Akademię Młodych Uczonych.

W dniu 19 lutego 2021 r. – spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 pkt
na 50 pkt.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. Przyznawanie jest studentom wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi takimi, jak m. in. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wysoko punktowane wydawnictwa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom UMCS wyróżnionym stypendium MEiN, życząc im dalszych sukcesów naukowych !

źr.: Ministerstwo Edukacji i Nauki / UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 lutego 2021