13 studentów UMCS wśród stypendystów MEiN

Miło nam informować, że 13 studentów UMCS w Lublinie otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021.

19 lutego 2021 r., spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium, Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wśród laureatów znalazło się 13 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy swoją pracą i wytrwałością udowodnili, że są pasjonatami nauki i ludźmi o otwartych umysłach. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

 Lista studentów z UMCS-u, którzy otrzymają stypendium:

 1. Tomasz Belew – grafika
 2. Patrycja Chudziak – grafika
 3. Alena Hrybianchuk – malarstwo
 4. Stanisław Paweł Kamiński – grafika
 5. Marta Wiktoria Kotowska – logistyka
 6. Izabela Edyta Kucharska – grafika
 7. Kamil Kultys – geografia
 8. Dominika Marek – grafika
 9. Daniel Stempurski – turystyka i rekreacja
 10. Sebastian Jan Szajnar – chemia
 11. Karolina Lidia Wróbel – psychologia
 12. Michał Zabielski – grafika
 13. Oliwia Zajączkowska – malarstwo

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za wysiłek, jaki wkładają w swój rozwój naukowy, artystyczny i sportowy.

Pełny komunikat Ministerstwa Edukacji i nauki znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

  Aktualności

  Data dodania
  26 lutego 2021