Zmarł dr hab. Tadeusz Matynia emerytowany profesor UMCS

Dziekani Wydziału Chemii oraz Dyrektorzy Instytutu Nauk Chemicznych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają,
że dnia 15 maja 2023 roku zmarł


Dr hab. Tadeusz Matynia
emerytowny profesor UMCS


    Profesor Tadeusz Matynia urodził się 11 stycznia 1937 roku w Lublinie. W 1961 roku ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chemii Organicznej UMCS.

Stopień doktora uzyskał w 1969 roku, po czym wyjechał na roczny staż do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Od 1972 roku prowadził samodzielne badania nad syntezą i oceną właściwości nowych żywic epoksydowych i poliestrowych a od 1975 roku kierował
Zespołem Tworzyw Sztucznych.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1981 roku na podstawie rozprawy „Tworzywa sztuczne otrzymywane z węglowodorów terpenowych zawartych w terpentynie i z kwasów żywicznych kalafonii”. W roku 1988 został mianowany na stanowisko docenta
w Zakładzie Chemii i Technologii Organicznej, a w 1993 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W latach 1989-2006 był kierownikiem Zakładu Chemii i Technologii Polimerów. W roku 2007 przeszedł na emeryturę pozostając aktywnym naukowo współpracownikiem Katedry Chemii Polimerów.

Profesor Matynia w swoim dorobku ma 76 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych
i zagranicznych oraz około 80 udzielonych patentów. Za swoją wyróżniającą pracę otrzymał odznakę i tytuł „Zasłużony dla wynalazczości i racjonalizacji” nadaną przez Prezesa Rady Ministrów (1985 rok) oraz odznakę Honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” (2007 rok). Został także wyróżniony nagrodami zespołowymi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w latach 1979 i 1983
oraz Ministra Edukacji Narodowej w roku 1989. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996 rok), Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1976 rok) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985 rok). Jest autorem i współautorem 12 prac naukowo-badawczych zastosowanych w przemyśle.

Profesor był otwartym Człowiekiem o nietuzinkowej osobowości.
Do końca swoich dni był bardzo oddany nauce, w szczególności pasji do chemii polimerów.
W osobie Profesora żegnamy cenionego naukowca, wynalazcę i nauczyciela wielu pokoleń chemików.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 19 maja 2023 roku o godz. 13.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej.

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2023