Zaproszenie na Konferencję Naukową Green Week 2020

Zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Chemii UMCS
do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
„Green Week 2020: Nowy początek dla ludzkości i natury”.

Konferencja odbędzie się w ramach Green Week 2020 organizowanego w Lublinie
przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur. Wydarzenie poświęcone będzie bioróżnorodności w różnym ujęciu tego tematu: ekologicznym, biologicznym, geograficznym, chemicznym, humanistycznym.

Zarejestruj się do wzięcia udziału online - wypełnij formularz na stronie konferencji

 

Termin: 21 października 2020, godz. 14.00 – 17.00

Miejsce: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1

Przewodniczący Konferencji:

dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS

mgr Marcin Sudziński, Miejska Pasieka Artystyczna CSK

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. UP

dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS (Przewodnicząca Komitetu Naukowego)

Komitet organizacyjny:

Mgr Michał Zembrzycki, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS – przewodniczący

Mgr Karolina Włodarczyk, Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS – wiceprzewodnicząca

Lic. Krystian Łopucki, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS – sekretarz

Uczestnicy: młodzi naukowcy, doktoranci, magistranci

Sposób wystąpienia: uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być zgodna z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym czy przeglądowym. Jeden uczestnik może przedstawić nie więcej niż 3 wystąpienia.

Wystąpienia ustne: 12 min + 3 min na pytania.

Postery: wyłącznie w formie ulotek w formacie A4, możliwy druk dwustronny (brak możliwości ekspozycji plakatów w większym formacie; druk we własnym zakresie).

Ostateczny termin rejestracji: 16 października 2020.

Do 19 października prosimy o przesłanie plików prezentacji (w formatach .ppt, .pptx, .pdf) na adres michal.zembrzycki@umcs.pl celem sprawdzenia poprawności wyświetlania.

Uczestnictwo bierne i czynne w konferencji jest bezpłatne.

Przewidujemy wydruk materiałów pokonferencyjnych oraz nagrodzenie najlepszych wystąpień przez komitet naukowy.

Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej i przesłany uczestnikom w późniejszym czasie.

Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych
z przepisami władz dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany formy przeprowadzenia konferencji w razie wprowadzenia nowych obostrzeń sanitarnych przez władze.

Kontakt z organizatorami: mgr Michał Zembrzycki, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS, michal.zembrzycki@umcs.pl

Zapraszamy do śledzenia informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/beeresearchpl

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2020