wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Chemii na kadencję 2016-2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
NIEPOSIADAJĄCYCH TYTUŁU NAUKOWEGO
LUB STOPNIA NAUKOWEGO
DOKTORA HABILITOWANEGO

że

wybory przedstawicieli
do Rady Wydziału Chemii
na kadencję 2016-2020


odbędą się dnia 10 czerwca 2016 r. o godz. 11.15
w auli A im. Profesora Jarosława Ościka
/Collegium Chemicum/


Przewodnicząca             
Wydziałowej Komisji Wyborczej    


Dr hab. Irena Choma prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    10 czerwca 2016