Wybór Dziekana WCh

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje

Pracowników, Doktorantów
oraz Studentów
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

że

dr hab. Anna Deryło-Marczewska
prof. nadzw. UMCS

została wybrana

Dziekanem Wydziału Chemii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
na kadencję 2016-2020


Przewodnicząca             
Wydziałowej Komisji Wyborczej    


Dr hab. Irena Choma prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    9 maja 2016