WIZA na rynku pracy

W imieniu Władz Dziekańskich Wydziału oraz zespołu realizującego projekt „WIZA na rynku pracy” pragniemy zaprosić studentów roczników dyplomowych kierunku Chemia do wzięcia udziału w atrakcyjnym projekcie stażowym.

Projekt daje szansę udziału w wysokiej jakości stażach zawodowych (3 lub 5 miesięcznych) w instytucjach krajowych i zagranicznych o profilu działalności zgodnym z kierunkiem kształcenia.

Staże krajowe realizowane będą w większości w akredytowanych laboratoriach badawczych oraz przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym.

Staże zagraniczne realizowane będą w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach uniwersyteckich oraz zespołach naukowo-badawczych realizujących projekty we współpracy z przedsiębiorcami.

Ze staży skorzystać może łącznie 180 studentów roczników dyplomowych (III rok I stopnia oraz II rok II stopnia) kierunku Chemia na UMCS w Lublinie.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 31.01.2018 r.

Szczegółowe informacje oraz zasady rekrutacji uczestników znajdują się na stronie internetowej projektu:
http://www.umcs.pl/pl/wiza-na-rynku-pracy.htm

Projekt "WIZA na rynku pracy" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    1 czerwca 2016