Uroczysta promocja doktorów i doktorów hablitowanych na Wydziale Chemii

29.10.2021

Dnia 28 października 2021 r. na Wydziale Chemii została zorganizowana uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych. Tradycyjnego otwarcia uroczystości dokonała Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska w obecności Dziekana Wydziału - prof. dr hab. Anny Deryło-Marczewskiej oraz Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych - prof. dr hab. Małgorzaty Grabarczyk. fot. Urszula Jackowska / UMCS