Odwołane wykłady z Chemii Organicznej

dr Karol Pilorz

16.04.2018

Wykłady z Chemii Organicznej z prof. B.Gawdzik w dniach 17 i 24.IV są odwołane.