Immatrykulacja

dr Karol Pilorz

22.09.2016

Immatrykulacja studentów I roku studiów I stopnia Wydziału Chemii UMCS odbędzie się w dniu 1 października 2016 r. o godz. 15.00 w auli im. Profesora Jarosława Ościka.

Więcej informacji w aktualności.