Studia niestacjonarne

Chemia materiałowa - studia niestacjonarne (zaoczne)

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

 Plany i grupy

(Aktualizacja: 08.12.2020 13:10)

Chemia materiałowa  - studia niestacjonarne

Plany


I rok II stopień

 

        
         II rok II stopień

Grupy


I rok II stopień

 


II rok II stopień


 

Rozkład sal Wydział Chemii

TERMINARZ  ZJAZDÓW  NA  STUDIACH niestacjonarnych
W  ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

sem. zimowy

1. 3 - 4 października 2020 r.
2. 17 - 18 października
3. 24 - 25 października
4. 7 - 8 listopada
5. 21 - 22 listopada
6. 28 - 29 listopada
7. 5 - 6 grudnia 
8. 12 - 13 grudnia
9. 19 - 20 grudnia
10. 9 - 10 stycznia  2021 r.
11. 16 - 17 stycznia 2021 r.
12. 30 - 31 stycznia 2021 r.

(Aktualizacja: 28.09.2020 r.)
UWAGA: Terminy zjazdów mogą ulec zmianie.


 

 Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych II stopnia
od roku akademickiego 2020/2021 (aktualizacja z dn. 08.10.2020 r.)

  • Opłata za rok studiów w dwóch ratach semestralnych 6 000 zł (3 000 za semestr)
  • Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę 5900 zł
  • Opłata roczna w systemie ratalnym (6 rat po 1065 zł) 6 390 zł

Terminy płatności rat czesnego za semestr zimowy w r. ak. 2020/2021:

  1. do 30 września (I rok – do 15 października)
  2. do 15 listopada
  3. do 31 grudnia

Terminy płatności rat czesnego za semestr letni w r. ak. 2020/2021:

  1. do 1 marca,
  2. do 15 kwietnia
  3. do 31 maja