Studia niestacjonarne

Chemia materiałowa - studia niestacjonarne (zaoczne)

 Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych będzie czynny
dnia 15.10.2022 w godz. 1000  -  1400

 
TERMINARZ  ZJAZDÓW  NA  STUDIACH niestacjonarnych
W  ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 w sem. zimowym

Zjazdy sobota – niedziela

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8 – 9 października 2022

15 – 16 października 2022

29 – 30 października 2022

5 – 6 listopada 2022

19 – 20 listopada 2022

26 – 27 listopada 2022

 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

10 – 11 grudnia 2022

17 – 18 grudnia 2022

14 – 15 stycznia 2023

21 – 22 stycznia 2023

28 – 29 stycznia 2023*

4 – 5 lutego 2023

  * zjazd tylko dla I roku II stopnia

 

 Plany i grupy
(Aktualizacja: 2.11.2022)

Chemia materiałowa  - studia niestacjonarne

Plany


I rok II stopień

 


II rok II stopień

Grupy

I rok II stopień

II rok II stopień

Rozkład sal Wydział Chemii

Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych II stopnia

dla studentów rozpoczynających kształcenie
od roku akademickiego 2022/2023 (aktualizacja z dn. 12.10.2022 r.)

  • Opłata za rok studiów w dwóch ratach semestralnych 7 000 zł (3 500 za semestr)
  • OJednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę 6 800 zł
  • Opłata roczna w systemie ratalnym (6 rat po 1 200 zł) 7 200 zł

Terminy płatności rat czesnego za semestr zimowy w r. ak. 2022/2023:

  1. do 30 września (I rok – do 15 października)
  2. do 15 listopada
  3. do 31 grudnia

Terminy płatności rat czesnego za semestr letni w r. ak. 2022/2023:

  1. do 1 marca,
  2. do 15 kwietnia
  3. do 31 maja