Sale dydaktyczne WCh

Lokalizacja sal i rozkłady zajęć dydaktycznych wg. sal

UWAGA !
Wszelkie informacje dotyczące wykorzystania sal dydaktycznych mogą być częściowo nieakatualne - planując wykorzystanie dowolnej z sal oraz środków audiowizualnych należy sprawdzić/uzgodnić to z odpowiedzialnymi osobami w Dziekanacie Wydziału (rezerwacja sal - p. 16 Dziekanat WCh). W przypadku, gdy przy danej sali pojawia się nazwa Zakładu, wykorzystanie sali należy skonsultować także z danym Zakładem.

Lista sal oraz rozkłady zajęć na semestr zimowy 2018/2019 (aktualizacja 2018-10-24)

aktualnie brakuje rozkładów dla dużych laboratoriów (Chemia ogólna, fizyczna, organiczna itp.)
Lista zgłoszonych rezerwacji jest w Dziekanacie. (zob. wszystkie rozkłady).

Część sal jest obecnie remontowana i nie ma dla nich rozkładów.