Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w Ogólnopolskim Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2021 roku.

Organizatorami Sympozjum są Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Konferencja odbywa się w dniach 29-30 czerwca 2021 r. w formule on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Celem Sympozjum jest wymiana wzajemnych doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy związanej z praktycznym wykorzystaniem metod spektroskopowych.
Obszarami zainteresowania Konferencji są tematy związane z zastosowaniem metod spektroskopowych w dziedzinach:

 • Nauki chemiczne
 • Chemia koordynacyjna
 • Chemia supramolekularna
 • Nanomateriały
 • Światłowody
 • Fizyka
 • Ochrona środowiska
 • Medycyna, farmacja i biochemia
 • Środki bioaktywne i chemia kosmetyczna
 • Adsorpcja i kataliza
 • Przemysł chemiczny
 • Ceramika
 • Chemia rolna
 • Chemia kryminalistyczna
 • Gleboznawstwo
 • Mineralogia
 • Geologia
 • Analityka sądowa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem konferencji, który znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.npms.umcs.lublin.pl

Sądzimy, że będzie to doskonała okazja do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

Wszelkie informacje związane z sympozjum dostępne są na stronie internetowej http://www.npms.umcs.lublin.pl oraz pod adresem:

Katedra Chemii Nieorganicznej
Instytut Nauk Chemicznych

Wydział Chemii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 36, 81 537 57 38
e-mail npms.lublin@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  22 czerwca 2021