Oferta zatrudnienia doktoranta w ramach Grantu OPUS 23

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego poszukuje Stypendysty/Doktoranta
do zespołu projektu naukowego
.

W ramach projektu oferowane jest zatrudnienie na okres 4 lat w ramach
Grantu OPUS 23 pt.
eCS(S)I - sensory elektrochemiczne bazujące na miękkich granicach
cieczowych do kontroli jakości żywności”
, finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Poza stypendium ze Szkoły Doktorskiej, wyłoniony kandydat będzie uzyskiwał stypendium w wysokości 4000 zł /msc. przez okres 48 miesięcy, co sumarycznie daje kwotę ok. 6500 zł netto/msc. przed oceną śródokresową w Szkole Doktorskiej
oraz ok. 7500 zł netto/msc. po ocenie śródokresowej.

Praca w grancie jednocześnie umożliwi zrealizowanie badań, które posłużą
do napisania rozprawy doktorskiej.

Termin składania ofert: 09.06.2023 23:59

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach - w języku polskim i angielskim:

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2023