NPMS i NPLSS – konferencje w Instytucie Nauk Chemicznych UMCS

                               Ogólnopolskie Sympozjum NPMS 2023 i NPLSS 2023

Pragniemy Państwa zaprosić na kolejne XVI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2023 roku w Instytucie Nauk Chemicznych Wydział Chemii UMCS w Lublinie. Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych jednostkach. Szczególnie gorąco zapraszamy przedstawicieli przemysłu.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2023 roku odbędzie się XI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, konferencja dedykowana studentom ostatnich lat studiów i doktorantom. Konferencja ta jest bezpłatna.

Organizatorami  wydarzeń są Instytut Nauk Chemicznych Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

W ramach w/w sympozjów wydane zostaną monografie Wydawnictwa UMCS z numerem ISBN w formie e-booków. Konferencja odbywa się stacjonarnie.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny

Więcej informacji:

http://npms.umcs.lublin.pl
http://nplss.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2023