LABORATORIUM ANALITYCZNE UMCS - zajęcia „Nowoczesne metody instrumentalne” i „Identyfikacja bursztynów i kamieni szlachetnych”

22.05.2023

Dnia 11.05.2023 r. w Laboratorium Analitycznym UMCS gościliśmy uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie. Podczas zajęć edukacyjnych pt. „Nowoczesne metody instrumentalne” uczniowie zapoznali się z następującymi metodami analitycznymi: spektroskopią elektronową XPS, transmisyjną i skaningową mikroskopią elektronową, mikroskopią optyczną oraz mikroskopią sił atomowych AFM. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach pt. „Identyfikacja bursztynów i kamieni szlachetnych” z wykorzystaniem spektroskopii IR oraz Ramana. Fot. ze zbioru Laboratorium Analitycznego UMCS