Konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, 22 – 26 sierpnia 2021 r.

02.09.2021

fot. © Instytut Nauk Chemicznych UMCS, Wydział Chemii UMCS w Lublinie; Konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” zorganizowana przez Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, poświęconą m. in. najnowszym osiągnięciom w dziedzinie elektrochemii i elektroanalizy, adsorpcji i stabilności układów zdyspergowanych, chemii analitycznej, technologii chemicznej i katalizie, fizykochemii ciała stałego, chemii stosowanej w medycynie i kosmetyce