Kalendarz wyborów na Wydziale Chemii w roku 2016

 1. Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej ...................... 15 luty
 2. Przyjęcie kalendarza wyborów przez WKW ...................... 29 luty
 3. Wybór elektorów z grupy samodzielnych pracowników nauki dokonujących wyboru rektora i prorektorów oraz dziekana i prodziekanów ...................... 21 marzec
 4. Wybór elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich dokonujących wyboru rektora i prorektorów oraz dziekana i prodziekanów  ...................... 1 kwietnia
 5. Wybór elektorów dokonujących wyboru dziekana i prodziekanów z grona  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ...................... 1 kwietnia
 6. Wybór dziekana ...................... 9 maja
 7. Wybór prodziekanów ...................... 16 maja
 8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ...................... 10 czerwca
 9. Wybór przedstawicieli do Senatu z grupy samodzielnych pracowników nauki oraz z grupy pozostałych
  nauczycieli akademickich ...................... 13 czerwca

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  27 kwietnia 2016