Kadencja 2008/12

Władze Wydziału Chemii UMCS w ubiegłej kadencji 2008-2012
(1 września 2008 - 31 sierpnia 2012)
Prof. W. Janusz - profil (www)
Dr hab. A. Deryło-Marczewska, prof. UMCS - profil (www)
Dziekan  
Dziekan-elekt 2012-2016
Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem
Prodziekan-elekt 2012-2016
 Prof. J. Ryczkowski - profil (www)
Prof. St. Pikus - profil (www)
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Prodziekan ds. Dydaktyki
Prodziekan-elekt 2012-2016
 
Zobacz informację nt. pracy Dziekanatu Wydziału Chemii
 Zobacz informację nt. Aktualnych Władz Wydziału