Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Chemii

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 9.00 w budynku Collegium Chemicum
(Wydział Chemii UMCS, Budynek "A" pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin).

Ze względu na sytuację epidemiczną, w immatrykulacji mogą wziąć udział
tylko przedstawiciele studentów kierunku Chemia. Pozostali studenci będą mogli uczestniczyć w uroczystości przez transmisję online na żywo.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2021