Immatrykulacja

studentów I roku studiów I stopnia Wydziału Chemii UMCS

Immatrykulacja
studentów I roku studiów I stopnia Wydziału Chemii UMCS

odbędzie się w dniu 1 października 2016 r. o godz. 15.00
w auli im. Profesora Jarosława Ościka
/parter – budynek Collegium  Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego/

   W związku z powyższym studenci I roku studiów I stopnia proszeni są o zgłoszenie się na holu  w budynku Collegium  Chemicum:
godz. 14.15 – kierunek Chemia, sp. analityka chemiczna
godz. 14.20 – kierunek Chemia, sp. chemia kryminalistyczna
godz. 14.25 – kierunek Chemia, sp. chemia podstawowa i stosowana
godz. 14.30 – kierunek Chemia, sp. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój uroczysty.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    21 września 2016