EFS POKL 9.4

Zobacz listę projektów

"Nauczyciel nowych możliwości" 

[ w ramach EFS POKL 9.4 ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Nauczyciel nowych możliwości
 • Nr umowy:   Umowa nr 715/POKL.09.04.00-06-025/11-00
 • Termin realizacji:   01.02.2012 - 30.11.2012
 • Źródło finansowania:   Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 • Całkowity budżet:   292 329,41 PLN
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Koordynator: Agnieszka Pastucha (tel.81-537-56-90), e-mail: a.pastucha@poczta.umcs.lublin.pl
  Specjalista ds. organizacyjnych: Marcin Rączka (tel. 81-537-56-90), e-mail: marcin.raczka@poczta.umcs.lublin.pl
  Specjalista ds. rozliczeń: Aneta Kliczka-Lebioda (tel. 81-537-56-90), e-mail: aneta.lebioda@poczta.umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Wydział Chemii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, "Duża Chemia", pok. 613p, tel. 81-537-56-90, strona www: w opracowaniu, ulotka projektu
 • Grupa docelowa:   135 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka)ze szkół podstawowych (30 osób), gimnazjów (45 osób) i szkół średnich (60 osób) z obszaru województwa lubelskiego

Skrócony opis projektu:

Cel projektu:
Dostosowanie kwalifikacji 135 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z województwa lubelskiego do zmian zachodzących w systemie oświaty.

Grupy docelowe:
135 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka)ze szkół podstawowych (30 osób), gimnazjów (45 osób) i szkół średnich (60 osób) z obszaru województwa lubelskiego

Wsparcie:
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu:

 1. Nauczania przedmiotów przyrodniczych
 2. Wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce,
 3. Wykorzystania technologii ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych,
 4. Kształcenia na odległość.