Biuletyny Dziekana w 2014 r.

2014 - XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I

XII.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Dorocie Wianowskiej, adiunktowi z Zakładu Metod Chromatograficznych UMCS. Dr Dorota Wianowska przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl siedemnastu oryginalnych prac naukowych pt. „Zastosowanie ciśnieniowej ekstrakcji cieczą w chromatograficznej analizie drugorzędowych matabolitów roślinnych – blaski i cienie techniki PLE”. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. Wiesław Wasiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań).

12 grudnia 2014 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Antoniak-Jurak. Temat: „Katalizatory Co-Mo promotorowane alkaliami na nośnikach glinowych i węglowych dla procesów konwersji CO z parą wodną gazów zasiarczonych”. Promotor: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski. Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Karpiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki (UMCS, Lublin). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Katarzynie Antoniak-Jurak stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Goście:

W dniach 01 – 05.12.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościł Prof. Zisis Vryzas z Democritus University of Thrace, Department of Agricultural Development, Greece. Celem przyjazdu była współpraca naukowa oraz wymiana doświadczeń w zakresie ekotoksykologicznych testów dla mikroorganizmów oraz charakterystyki zanieczyszczeń organicznych.

XI.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 17 listopada 2014 Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w składzie prof. dr hab. Jacek Nawrocki - przewodniczący komisji, prof. dr hab. Stanisław Pikus – sekretarz komisji, prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski – recenzent, prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski – recenzent, prof. dr hab. Paweł Kulesza – recenzent, prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – członek komisji, dr hab. inż. Grzegorz Sulka – członek komisji, na podstawie postępowania habilitacyjnego podjęła uchwałę o nadaniu dr Jolancie Nieszporek z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Temat rozprawy: „Wpływ wybranych związków powierzchniowo czynnych na kinetykę i mechanizm elektroredukcji jonów Zn2+”.

W dniu 14 listopada 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Kondzioły, doktoranta z Zakładu Metod Chromatograficznych pt: „Badanie stopnia wiązania indometacyny z albuminą osocza w układach zawierających konkurencyjny lek”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, recenzentami zaś prof. dr hab. Cezary Kowalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin oraz prof. dr hab. Wiesław Wasiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Goście:

W dniach 18. – 19.11.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościł Prof. Declan G. Gilheany z University College Dublin, Irlandia. Celem przyjazdu była współpraca naukowa w ramach projektu BS-03-1114-0000, ZFIN 00000040.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Marek Stankevič z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 02-08.11.2014 uczestniczył w Polsko - Koreańskim Sympozjum Chemii Organicznej w Kangwon National University, Korea Południowa.

Dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej oraz mgr Marcin Cichy z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 17 - 21.11.2014 uczestniczyli w naukowej wizycie studyjnej realizowanej w ramach projektu „Student with initiative: Vector of energysaving” w Iwano – Frankiwsku, Ukraina.

Dr hab. Irena Choma z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 07 - 11.11 2014 wygłosiła wykład dla studentów farmacji Uniwersytetu w Pécs, Węgry.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 08.11– 02.12.2014 uczestniczył w spotkaniu naukowym z prof. Orest Pizio w ramach współpracy naukowej z UNAM Mexico City, Meksyk.

Dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcji w dniach 15 - 21.11.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „4th Annual Symposium of Drug Delivery System 2014”, Suzhou, Jiangsu, Chiny.

Dr hab. Andrzej Machocki prof. UMCS oraz dr Magdalena Greluk z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 04 – 07.11.2014 uczestniczyli w spotkaniu sprawozdawczym międzynarodowego projektu badawczego 7FP dotyczącego opracowania przenośnego systemu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem metanolu, Patras, Grecja.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 16 – 22.11.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej w charakterze wykładowcy „5th Annual International Congress of Medichem 2014”, Suzhou, Szanghaj, Chiny.

X.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 27 października 2014 Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w składzie prof. dr hab. Jacek Nawrocki - przewodniczący komisji, prof. dr hab. Lucyna Hołysz – sekretarz komisji, prof. dr hab. Marek Trojanowicz – recenzent, prof. dr hab. Roman Kaliszan – recenzent, prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos – recenzent, prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz – członek komisji, prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik – członek komisji, na podstawie postępowania habilitacyjnego podjęła uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Janickiej z Zakładu Chromatografii Planarnej, Katedry Chemii Fizycznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Temat rozprawy: „Zastosowanie chromatografii cieczowej do badania właściwości lipofilowych i biologicznych substancji organicznych”.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 25-29.10.2014 uczestniczyła w spotkaniu naukowym „European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies”, Wiedeń, Austria.

Dr Joanna Osypiuk – Tomasik oraz dr Marta Grochowicz, dr Małgorzata Maciejewska i dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 06.10 – 05.11.2014 brały udział w realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej na podstawie kontraktu Nr PIRSES-GA-2013-612484, Kijów, Ukraina.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 08 – 15.10.2014 uczestniczył w spotkaniu z prof. Fernando Gonzales Caballero w ramach programu Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Granada, Hiszpania.

Dr Małgorzata Gil, mgr Gokhan Demirci oraz mgr Onur Cetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 19 – 25.10.2014 uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym współpracy naukowej z Aston University (Institute of Photonic Technologie), Birmingham, Anglia.

Dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcji w dniach 14 - 19.10.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „6th Szeged International Workshop on Advances in Nanosciences (Siwan6)”, Szeged, Węgry.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 03 – 12.10. 2014 uczestniczył w badaniach i szkoleniu naukowym w Kangwon National University, Korea Południowa.

Dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 31.10 – 31.11.2014 uczestniczyła w badaniach naukowych dotyczących charakterystyki związków kompleksowych, University of the Witwatersrand, Republika Południowej Afryki.

Mgr Sylwia Turczyniak z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 01.10.2014 - 28.02.2015 uczestniczy w programie naukowym realizując doktorat w systemie Cotutelle, Strasbourg, Francja.

Dr Magdalena Sobiesiak z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 06-10.10.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „International Conference on Competitive Materials and Technology Processes”, Miskolc-Lillafured, Węgry.

IX.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 19 września 2014 Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w składzie prof. dr hab. Bogusław Buszewski (przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Stanisław Pikus (sekretarz Komisji), prof. dr hab. Henryk Kozłowski (recenzent), prof. dr hab. Inż. Jerzy Ciarkowski (recenzent), prof. dr hab. Zbigniew Hubicki (recenzent), prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski i dr hab. Mariusz Kluska (członkowie Komisji) na podstawie postępowania habilitacyjnego podjęła uchwałę o nadaniu dr Renacie Świsłockiej z Zakładu Chemii Politechniki Białostockiej z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Temat rozprawy: „Spektroskopowe badania wybranych pochodnych kwasów karboksylowych oraz ich soli i kompleksów z metalami. Badanie zależności między strukturą molekularną, rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną”.

W dniu 19 września 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Jachuły, doktorantki z Zakładu Chemii Nieorganicznej pt: „Badania procesu sorpcji kompleksów metali ciężkich z kwasem metyloglicynodioctowym na anionitach i jonitach chelatujących różnego typu.” Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Zbigniew Hubicki recenzentami, zaś dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS - UMCS, Lublin, prof. dr hab. Andrzej Olszanowski – Politechnika Poznańska.

Goście:

W dniach 09 – 13.09.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościli prof. Volodymyr Turov oraz prof. Valentin Tertykh i prof. Mykola Kartel z O.O.Chuiko Institute of Surface Chemistry Ukraine, oraz prof. Svitlana Orlyk z L.V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry Ukraine. Celem przyjazdu był udział w cyklicznym polsko – ukraińskim sympozjum „Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk między fazowych oraz ich zastosowania technologiczne”.

W dniach 18.09. – 04.10.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościł prof. Pizio Orest z Instytutu Chemii UNAM Mexico. Celem przyjazdu była współpraca naukowa w ramach grantu PIRSES-GA-2010-268498 dotycząca badań adsorpcji i właściwości elektrycznej mieszanin płynów jonowych i amfifilowych cząsteczek w porach szczelinowych.

W dniach 18. – 20.10.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościł dr Duncan Carmichael z Ecole Polytechnique, Francja. Celem przyjazdu była współpraca naukowa w ramach projektu BS-03-1114-0000, ZFIN 00000040 dotycząca syntezy i zastosowania cyklicznych i makrocyklicznych związków fosforu oraz syntezy nowych chiralnych układów fosforoorganicznych dla katalizy asymetrycznej.

W dniach 01.10. – 30.11.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościła MSc Joselin D. Peredo – Mancilla z Instytutu Chemii UNAM Mexico. Celem przyjazdu była współpraca naukowa w ramach grantu PIRSES-GA-2010-268498 dotycząca symulacji roztworów surfaktantów w pobliżu powierzchni.

W dniach 02 – 08.09.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościli prof. Aleksander Puziy oraz dr Olga Poddubnaya z Instytut of Sorpion and Endoecology Problems. Celem przyjazdu była współpraca naukowa w ramach BS-03-1114-0000, ZFIN 00000040.

W dniach 09 – 13.09.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościli prof. Volodymyr Brei z Institute of Sorption and Problems of Endoecology NAS of Ukraine oraz dr Ievgen Aksenenko i prof. Yuri Tarasevich z A.V. Dumanskij Institute of Colloid Chemistry of Water, Kijów. Celem przyjazdu był udział w cyklicznym polsko – ukraińskim sympozjum „Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk między fazowych oraz ich zastosowania technologiczne”.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Andrzej Persona z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 14-18.09.2014 uczestniczył w konferencji naukowej „XXIII International Conference on Chemistry Education Research, Theory and Practice on Chemistry Didactics”, University of Hradec Kralove Faculty of Science, Republika Czeska.

Dr hab. Anna Mariola Zdziennicka prof. UMCS z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 23-30.09.2014 uczestniczyła w obronie pracy doktorskiej oraz w konsultacjach naukowych dotyczących omówienia szczegółów dalszej współpracy naukowej z Universidad de Extremadura, Badajoz, Hiszpania.

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski oraz mgr Marcin Cichy z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 16-20.09.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „12th Pannonian Symposium on Catalysis”, Castle Trest, Republika Czeska.

Dr hab. Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 20.09 – 05.10. 2014 uczestniczył w programie stażowo-szkoleniowym realizowanym w ramach projektu „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG, Science Infrastructure Management Suppor”, Yorktown Heights, Somers (IBM Research), USA.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS, dr hab. Katarzyna Tyszczuk – Rotko oraz dr Agnieszka Nosal – Wiercińska z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 28.09 – 03.10.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej „9th Aegean Analytical Chemistry Days” w ramach projektu Iuventus Plus, National and Kapodistrian University of Athens, Grecja.

Dr Marta Worzakowska z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 08 – 14.09.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „European Symposium of Photopolymer Science”, Vienna University of Technology, Austria.

VI-VIII.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 26 czerwca 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kapłon, doktorantki z Zakładu Chemii Organicznej pt: „Synteza chiralnych związków atropoizomerycznych na drodze asymetrycznego sprzęgania krzyżowego.” Promotorami rozprawy byli prof. dr hab. inż. K. Michał Pietrusiewicz oraz promotor pomocniczy dr Oleh Demchuk, recenzentami zaś prof. dr hab. Józef Drabowicz – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź oraz dr hab. inż. Radomir Jasiński – Politechnika Krakowska.

W dniu 3 lipca 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Rybaka, doktoranta z Zakładu Technologii Chemicznej pt: „Konwersja etanolu do wodoru na nośnikowych katalizatorach kobaltowych.” Promotorem rozprawy był dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS, recenzentami zaś prof. dr hab. Zbigniew Karpiński – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa oraz prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.

W dniu 4 lipca 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Rafała Typka, doktoranta z Zakładu Metod Chromatograficznych pt: „Transformacje kwasu chlorogenowego w procesie jego ekstrakcji z materiału roślinnego i produktów pochodnych.” Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, recenzentami zaś dr. hab. Jerzy Rogalski – UMCS, Lublin oraz prof. dr hab. Bogdan Zygmunt – Politechnika Gdańska.

W dniu 9 lipca 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Dybowskiego, doktoranta z Zakładu Metod Chromatograficznych pt: „Zastosowanie techniki SPE do frakcjonowania, izolacji oraz oznaczania wybranych składników olejków eterycznych metodą chromatografii gazowej.” Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, recenzentami zaś dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. UMCS - UMCS, Lublin oraz prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Goście:

W dniach 06.06-06.07.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościł dr Viktor Bogatyrov z Chulko Institute of Surface Chemistry of NASU, Kijów. Celem przyjazdu była współpraca naukowa w ramach grantu „The People Programme FP7/2007 – 2013/NANOBIOMAT”.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Dorota Gugała – Fekner, dr Joanna Lenik oraz dr Iwona Rutyna z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 11-15.06.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej „15th International Conference on Electroanalysis”, Malmo, Szwecja.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 30.06 – 03.07.2014 uczestniczył w konsultacjach naukowych z prof. Xavierem Coqueret – doktorem honoris causa UMCS, w ramach współpracy naukowej, Reims, Francja.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski, dr hab. Agnieszka Wiącek, oraz dr Aleksandra Szcześ i mgr Magdalena Bielawska z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 21-28.06.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „20th International Symposium on Surfactants in Solution SIS 2014”, University of Coimbra, Portugalia.

Dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 14-19.06.2014 uczestniczył w konferencji naukowej „9th International Symposium on Contact Angle, Wettability and Adhesion”, Materials Science and Technology Conferences, USA.

Dr hab. Małgorzata Wiśniewska oraz dr Ewa Skwarek z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów, dr Dariusz Sternik z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego oraz dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 23.06-22.07.2014 brali udział w realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej na podstawie kontraktu Nr PIRSES – GA – 2013 – 612484 w Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Dr Dorota Sieńko oraz dr Iwona Rutyna z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 28.06-03.07.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej „19th Meeting of the Portuguese on Electrochemical Society”, Aveiro, Portugalia.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 09 – 13.06.2014 prowadził wykłady w ramach umowy programu LLP/ERASMUS, Granada, Hiszpania.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 12 – 13.06.2014 uczestniczył w spotkaniu naukowym INT TRIPOD Management meeting (7 PR UE) Technical University of Denmark, Dania.

Dr Marta Worzakowska oraz dr Magdalena Rogulska z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 24 – 27.06.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej „11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry”, University of Eastern Finland, Finlandia.

Dr hab. Irena Choma z Zakladu Metod Chromatograficznychw oraz dr Marek Studziński z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 30.06-07.07.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „International Symposium HPTLC 2014”, Lion, Francja.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz, dr hab. Marek Stankiewić oraz mgr Sylwia Sowa z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 27.06-03.07.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „20th International Conference on Phosphorus Chemistry”, University College Dublin, Irlandia.

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. nadzw. UMCS oraz dr Mateusz Drach z Zakładu Chemii Teoretycznej, dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 21 – 27.06.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „20th International Symposium on Surfactants in Solution SIS 2014”, University of Coimbra, Portugalia.

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk – Rotko oraz dr Agnieszka Nosal – Wiercińska z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 16 – 19.06.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej „38th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry – ISEAC38”, Lausanne, Szwajcaria.

Dr Agnieszka Nosal – Wiercińska z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 01– 08.06.2014 uczestniczyła w spotkaniu naukowym w Onsekiz Mart University, Faculty of Science and Arts, Canakkale, Turcja.

Mgr Katarzyna Michalak – Zwierz z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 27.06 – 05.07.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „The World Conference on Carbon 2014”, Seoul National University, Korea Południowa.

Prof. dr hab. Marek Majdan z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 28.06 – 04.07.2014 uczestniczył w konferencji naukowej „SEE SDEWES Ohrid 2014”, University of Zagreb, Macedonia.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko, prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, prof. dr hab. Stefan Sokołowski, dr Tomasz Zientarski, oraz dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 15 - 20.06.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „Ninth Liblice Conference on the Statistical Mechanics of Liquids”, Czechy.

Dr hab. Ryszard Dobrowolski prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 27.07 – 09.08.2014 brał udział jako wykładowca w Szkole Letniej Konsorcjum „Measurement Science in Chemistry”, organizowanym przez Uniwersytet w Casablance i IRMM, Geel, Belgia.

Mgr Paulina Truś z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 13 – 18.07.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „BOSS 14th Belgian Organic Synthesis Symposium”, Universite Catolique de Louvain, Belgia.

Dr hab. Jadwiga Skubiszewska – Zięba oraz dr Barbara Charmas z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 21.07 – 20.08. 2014 uczestniczyły w realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Science of Ukraine , Kijów, Ukraina.

Dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS z Zakładu Chromatografi Planarnej w dniach 11 – 31.07.2014 w ramach współpracy naukowej wykonywała badania w Laboratorium Wysokich Energii ZIBJ, Dubna, Rosja.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 09 – 14.07.2014 uczestniczył w spotkaniu naukowym z prof. Fernando Gonzales Caballero w ramach programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Granada, Hiszpania.

Dr Agnieszka Kamińska – Ostęp z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 06 – 11.07.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „European Conference on Research in Chemistry Education”, Jyvaskyla University, Finlandia.

Dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 03 – 11.07.2014 uczestniczył w konferencji naukowej „European Conference on Research in Chemistry Education”, Jyvaskyla University, Finlandia oraz w konsultacjach naukowych dotyczących realizacji projektu PROFILES, Ryga i Tartu, Łotwa i Estonia.

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 19 - 27.07.2014 uczestniczył w konferencji naukowej „Coordination Chemistry (ICCC-41), National University of Singapore.

Dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 26 – 31.07.2014 uczestniczył w konferencji naukowej „CHIRALITY 2014”, Praga, Czechy.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko, prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, prof. dr hab. Stefan Sokołowski, dr hab. Paweł Bryk, dr Tomasz Staszewski, oraz dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 20 - 25.07.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „9th Liquid Matter Conference”, University of Lisbon, Portugalia.

Dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych oraz dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 27.07 - 02.08.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „The Eighth International Conference on Materials Technologies and Modeling (MMT-2014)”, Ariel University, Izrael.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS, mgr Michał Kołtowski oraz mgr Magdalena Stefaniuk z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 17 – 24.08.2014 uczestniczyli w konferencji naukowej „EmCon 2014 Fourth International Conference on Occurrence, Fate Effects & Analysis of Emerging Contaminants in the Environment in Iowa”, University of Iowa, USA.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS, dr Marcin Kuśmierz, mgr Michał Kołtowski oraz mgr Monika Kwiecień z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 17 – 24.08.2014 uczestniczyli w konsultacjach naukowo-finansowych z partnerami projektu BCAMEND w Agroscope Reckenholz Tanikon Research Station ART. Zurich, Szwajcaria.

Mgr Gokhan Demirci oraz mgr Onur Cetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 31.08 – 07.09.2014 uczestniczyli w szkoleniu naukowym „Letnia szkoła COST TD 1001”, Swiss Federal Institute of Technology, School of Engineering, Szwajcaria.

Dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 10 – 23.08.2014 uczestniczyła w konsultacjach naukowych w Royal Institute of Technology Stockholm, Szwecja.

Dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 24 – 28.08.2014 uczestniczył w konferencji naukowej podsumowującej projekt PROFILES oraz zebraniu roboczym partnerów projektu, Frele Universitaet Berlin, Niemcy.

Dr hab. Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 31.08 – 13.09. 2014 uczestniczył w programie stażowo-szkoleniowym realizowanym w ramach projektu „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG, Science Infrastructure Management Suppor”, Lipsk, Drezno, Niemcy.

Mgr Katarzyna Stępnik z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 29.08 – 03.09.2014 uczestniczyła w konferencji naukowej „20th International Symposium of Separation Sciences”, Praga, Czechy.

Dr hab. Małgorzata Wiśniewska oraz dr Ewa Skwarek z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów oraz mgr Diana Rymuszka z Zakładu Chemii Fizycznej w dniach 26.08 – 01.09.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej „16th International Conference - School Advanced Materials and Technologies”, Institute of Materials Science of Kaunas University of Technology, Litwa.

Dr hab. Marta Worzakowska oraz dr Magdalena Rogulska z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 17 – 22.08.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej „11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry”, University of Eastern Finland, Finlandia.

V.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 19 maja 2014 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Filipowicz uczestniczki studiów doktoranckich Wydziału Chemii Politechniki Rzeszowskiej pt.: „Zastosowanie dendrymerów typu poliamidoaminowego jako transdermalnych nośników witamin.” Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec – Politechnika Rzeszowska, recenzentami zaś prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz – Uniwersytet Łódzki oraz dr hab. n. farm. Robert Skibiński – Uniwersytet Medyczny, Lublin.

Goście:

W dniach 20.05-09.06.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościli dr Svitlana Khalameida oraz dr Volodymyr Sydorchuk z Instytutu Sorpcji i Problemów Endoekologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów. Celem przyjazdu było wykonanie wspólnych badań dotyczących otrzymania nowych adsorbentów i katalizatorów, przy wykorzystaniu metod tzw. „zielonej chemii”, a także przeprowadzenie testów tych układów przy wykorzystaniu różnych metod fizykochemicznych.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik oraz dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 07 – 10.05.2014 uczestniczyły w konsultacjach naukowych z Chemical Engineering Department, Portugalia.

Dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 18 – 24.05.2014 wygłosiła wykłady w ramach umowy programu LLP/ERASMUS w Ecole Nationale Superieure des Mines d’Ales, Francja.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski oraz dr Aleksandra Szcześ z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 19 - 23.05.2014 uczestniczyli w ustnej prezentacji wyników badań na sympozjum „Electrokinetic Phenomena 2014”, Uniwersytet w Ghent, Belgia.

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 01-06.05.2014 uczestniczyła w spotkaniu naukowym dotyczącym realizacji zadań przewidzianych w projekcie badawczym „Wysokopowierzchniowe materiały elektrodowe przygotowane z wykorzystaniem odtwarzalnie osadzanego metalicznego mediatora w analizie stripingowej jonów metali”. Uniwersytet Pardubice, Czechy.

Dr Barbara Mirosław z Zakładu Krystalografii w dniach 16 - 23.05.2014 uczestniczyła w ustnej prezentacji wyników badań na sympozjum The 32nd Cyprus –Noordwijkerhout- Camerino Symposium in Drug Research, Cypr.

Dr hab. Zofia Rzączyńska prof. UMCS Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej dniach 3 - 5.05.2014 uczestniczyła w seminarium naukowym w Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina.

Dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. UMCS, dr hab. Wojciech Gac, oraz dr Magdalena Greluk z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 18 - 21.05.2014 uczestniczyli w spotkaniu sprawozdawczym międzynarodowego projektu badawczego 7FP „Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System”, Duisburg, Niemcy.

Dr Tomasz Zientarski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 25 – 30.05.2014 uczestniczył w konferencji naukowej E-MRS 2014 Spring Meeting, Lille, Francja.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS oraz dr Cecylia Wardach z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 25-29.05.2014 uczestniczyły w konferencji naukowej Electrochemistry at the nanoscale from basic aspect to applications, University of Paris Diderot, Francja.

IV.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 29 kwietnia 2014 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Dziadosza uczestnika studiów doktoranckich Zakładu Adsorpcji Wydziału Chemii UMCS pt.: „Właściwości materiałów kompozytowych otrzymanych na bazie porowatych polimerów metodą pęcznienia.” Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Jacek Goworek, recenzentami zaś dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. ICHP – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa oraz dr hab. inż. Mirosław Derewiński, prof. IKiFP – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków.

Goście:

W dniach 22.04-12.05.2014 na Wydziale Chemii UMCS gościli dr Svitlana Khalameida oraz dr Volodymyr Sydorchuk z Instytutu Sorpcji i Problemów Endoekologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów. Celem przyjazdu było wykonanie wspólnych badań dotyczących otrzymania nowych adsorbentów i katalizatorów, przy wykorzystaniu metod tzw. „zielonej chemii”, a także przeprowadzenie testów tych układów przy wykorzystaniu różnych metod fizykochemicznych.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS z Zakładu Chemii Nieorganicznej oraz dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 07 – 10.04.2014 uczestniczyły w konsultacjach naukowych z The Royal Institute of Technology, Szwecja.

Dr hab. Janusz Ryczkowski prof. UMCS i mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej oraz dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 24 - 27.04.2014 uczestniczyli w dorocznym spotkaniu European Chemistry Tchematic Network, Hiszpania.

Dr hab. Patryk Oleszczuk oraz dr Bożena Czech z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 22 - 27.04.2014 prezentowali wyniki swoich badań na konferencji NANOTOX 2014, 7th International Nano toxicology Congress, Turcja.

III.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 10 marca 2014 Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w składzie Prof.dr hab. Inż. Paweł Kafarski (przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski (sekretarz Komisji), prof. dr hab. Józef Darbowicz (recenzent), prof. dr hab. Janusz Jurczak (recenzent), prof. dr hab. Henryk Koroniak (recenzent), prof. dr hab. Barbara Gawdzik, dr hab. Jacek Ścianowski na podstawie postępowania habilitacyjnego podjęła uchwałę o nadaniu dr Markowi Stankevičowi z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMCS stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Temat rozprawy: „Redukcja Bircha w chemii związków fosforoorganicznych”.

W dniu 19 marca 2014 r. podczas obrad 46. Ogólnopolskiego Kollokwium Katalitycznego odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Klubu Katalizy, na którym wybrano nowe władze Klubu.
Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2013-2016):

prezes: dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP (IKiFP PAN, Kraków)
wiceprezes: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (UMCS, Lublin)
sekretarz: dr Marcin Czerwenka (IKiFP PAN, Kraków)
skarbnik: dr hab. Kinga Góra-Marek (UJ, Kraków)
członkowie: prof. dr hab. Jacek Rynkowski (Politechnika Łódzka)
  dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ (UJ, Kraków)

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Mgr Jarosław Madej oraz mgr Michał Kołtowski z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 10 – 22.03.2014 uczestniczyli w szkoleniu naukowym w Agroscope Reckenholz –Tanikon Research Station ART, Zurich w ramach projektu BCAMEND.

Dr Paweł Mergo oraz dr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 23 – 26.03.2014 uczestniczyli w konsultacjach naukowych w Institute of Photonics and Electronics, Praga.

II.2014 r.

Doktoraty i habilitacje

W dniu 19 lutego 2014 r, na Wydziale Chemii UMCS, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Ślepeckiej uczestniczki studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów pt: „Wpływ rodzaju koktajlu scyntylacyjnego na parametry pomiaru wybranych radioizotopów metodą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej”. Promotorem rozprawy był Dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. UMCS, recenzentami zaś prof. dr hab. inż. Henryk Bem - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz oraz prof. dr hab. Jerzy Mietelski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

16. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 10-11 lutego 2014r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 16-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W czasie dwudniowych obrad podsumowano działalność badawczą Wydziału prowadzoną w 2013 roku. 20 minutowe prezentacje stały się okazją do przedstawienia dokonań i postępów prac prowadzonych w poprzednim roku w każdej z jednostek Wydziału. W czasie Konferencji miała miejsce miła uroczystość związana z 70-tymi urodzinami Prof. dr hab. Bronisława Jańczuka. Sylwetkę Jubilata w ciekawym wystąpieniu przedstawiła dr hab. Anna Zdziennicka, prof. nadzw. UMCS.

W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej w roku 2013 na Wydziale Chemii należy podkreślić zauważalny wzrost aktywności publikacyjnej pracowników oraz zintensyfikowanie starań o pozyskiwanie środków na prowadzenie badań. 18 jednostek organizacyjnych realizowało 66 zadań w ramach działalności statutowej oraz 20 zadań w ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców. Pracownicy Wydziału byli autorami 208 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 6 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 20 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, kilkudziesięciu publikacji w innych czasopismach, 4 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 6 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym, 2 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP i 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. W roku 2013 pracownicy Wydziału wygłosili 25 referatów na konferencjach międzynarodowych oraz ponad 70 na konferencjach krajowych. Wydział Chemii był współorganizatorem VI Ogólnopolskiego Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” oraz „Forum-Innowacyjne Materiały”.

Na Wydziale Chemii w 2013r. realizowano 41 różnych projektów badawczych: 1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 6 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 3 projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 9 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 17 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Na Wydziale Chemii realizowane są też projekty infrastrukturalne finansowane z PO RPW, PO IG oraz PO IŚ. W roku 2013 pracownicy złożyli 25 wniosków o międzynarodowe i krajowe projekty badawcze, w tym 2 wnioski w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej (koordynacja i uczestnictwo), które uzyskały finansowanie.

Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka wydziałowa dokonała podsumowania prowadzonych badań. Spotkanie zakończyło wystąpieniem autorki jednej z 3 wyróżnionych prac doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2013.

Anna Deryło-Marczewska

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 04 – 08.01.2014 uczestniczył w konsultacjach naukowych z prof. Xavierem Coqueret – doktorem honoris causa UMCS (Reims) oraz z prof. Williamem Wołkowskim z La Sorbonne (Paryż), Francja.

Dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów oraz dr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 18 – 20.02.2014 uczestniczyły w konsultacjach naukowych w ramach współpracy naukowej z Aston University (Institute of Photonic Technologies), Anglia.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski oraz dr Aleksandra Szcześ z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 23 - 26.02.2014 uczestniczyli w spotkaniu rozpoczynającym działalność w projekcie Unii Europejskiej „Co Wet” w Technische Universitat Darmstadt, Niemcy.

I.2014 r.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 roku powołała Pana dr hab. Janusza Ryczkowskiego prof. UMCS w skład zespołu oceniającego kierunek chemia. Pan dr hab. Janusza Ryczkowskiego prof. UMCS będzie uczestniczyć w pracach zespołu I, pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Kirszensztejna.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 08 – 11.01.2014 uczestniczył w konferencji naukowej „Dynamic Systems: From Statistical Mechanics to Engineering Application”, IFB ETH Zurich, Szwajcaria. Na której wygłosił wykład pt. „Simple models for confined Janus particles: theory and simulations”.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko oraz prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 15.01 – 14.03.2014 uczestniczyli w konsultacjach naukowych i wymianie stypendialnej w ramach projektu STCSCMBS zgodnie z kontraktem PIRSES-GA-2010-268498 we Lwowie, Ukraina.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 20 – 22.01.2014 uczestniczył w spotkaniu naukowym w Vrije Universiteit Brussels, Belgia.

2014 - XII, XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I