Biuletyny Dziekana w 2012 r.

2012 - XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I

XII.2012 r.

Habilitacje:

10 grudnia 2012 r. odbyło się kolkwium habilitacyjne dr Adama W. Marczewskiego. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Badania stanów równowagowych i kinetyki adsorpcji na granicy faz ciało stałe - roztwór.”
Recenzenci:
• Prof. dr hab. inż. Andrzej B. Jarzębski – Politechnika Śląska,
• Prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
• Prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk – Politechnika Wrocławska,
• Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – UMCS Lublin.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej odbywał w dniach 03-05.12.2012r. konsultacje naukowe w National Centre for Sensor Research of Dublin City University w Irlandii.

XI.2012 r.

Doktoraty:

W dniu 5 listopada 2012r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej: mgr Magdaleny Otto - uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, pt: „Wzbogacanie wybranych pierwiastków śladowych z zastosowaniem modyfikowanych węgli aktywnych”. Promotorem rozprawy był dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS, recenzentami zaś dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. – UMCS, Lublin oraz prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska – Uniwersytet Warszawski.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2012r. podjęła decyzję o nadaniu mgr Magdalenie Otto stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych. Rada Wydziału Chemii podjęła decyzję także o nadaniu mgr Karolinie Wójcik stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych – obrona publiczna rozprawy doktorskiej „D-glucosamine as „green” substrate in synthesis of ligands for asymmetric catalysis (D-glukozamina jako „zielony” substrat w syntezie ligandów dla potrzeb katalizy asymetrycznej)ę miała miejsce 22 października 2012r.

Wyjazdy zagraniczne:

Dr Magdalena Sobiesiak z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 26-30.11.2012r. odbywała konsultacje naukowe w Chuiko Institute of Surface Chemistry, Natinal Academy of Science, Kijów. Celem wizyty było też wygłoszenie wykładu.

Mgr Anna Książek i mgr Andrzej Sobieszek, doktoranci w Zakładzie Technologii Chemicznej w dniach 6-18.11.2012r. w ramach programu POLONIUM prowadzili konsultacje naukowe w CNRS Strasbourg

Mgr Michał Rawski i Konrad Sypniewski , pracownicy Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii oraz mgr Grzegorz Słowik z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 11-17.11.2012r. brali udział w konsultacjach szkoleniowych zorganizowanych w Eindhoven a dotyczących zaawansowanej obsługi mikroskopu elektronowego Tytan w ramach realizacji projektu POIG.02.01.00-06-024/09 pt.: Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych.

Prof. dr hab. Władysław Janusz z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów oraz dr hab. Ryszard Dobrowolski z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej oraz doktoranci mgr Agnieszka Mróz i mgr Sebastian Skupiński, w dniach 15-16.11.2012r., uczestniczyli w seminarium i promocji absolwentów Konsorcjum „Measurement Science in Chemistry” zorganizowanych w Institute for Reference Materials and Measurements w Geel w Belgii.

Dr Maciej Podgórski z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 01.11.2012r. - 31.10.2013r. odbywa staż naukowy na Uniwersytecie Colorado w USA.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski i dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 14-17.11.2012r. brali udział w ASTRIUM Space Transportation R&T DAYS, zorganizowanych w Paryżu.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko oraz prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 14.11-13.12.2012r. w ramach współpracy naukowej prowadził badania naukowe w Institute of Chemistry Universidad National Autonoma de Mexica, Mexico City.

Goście:

W ramach realizacji Grantu Międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) - IRSES na podstawie kontraktu Nr PIRSES-GA-2008-230790 z Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science, Kijów na Wydziale Chemii gościł w dniach 23.11-22.12.2012r. M.Sc. Mikhailo Nazarkovskyj. Celem wizyty było przeprowadzenie badań naukowych oraz zaplanowanie dalszych badań w ramach realizacji wspólnego grantu międzynarodowego.

X.2012 r.

Doktorat:

22 października 2012 r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Wójcik - uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS pt: D-glucosamine as „green” substrate in synthesis of ligands for asymmetric catalysis (D-glukozamina jako „zielony” substrat w syntezie ligandów dla potrzeb katalizy asymetrycznej), której promotorami byli Prof. dr hab. inż. K. Michał Pietrusiewicz- UMCS i Dr Eric Framery - z Universite Claude Bernard Lyon 1, Francja. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, oraz prof. dr hab. Bogdan Marciniec – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Wyjazdy zagraniczne:

Dr Małgorzata Maciejewska oraz dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 16.10-15.11.2012r. prowadziły w ramach realizacji Grantu Międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) - IRSES na podstawie kontraktu Nr PIRSES-GA-2008-230790 badania naukowe w Chuiko Institute of Surface Chemistry, Natinal Academy of Science, Kijów.

Mgr Sylwia Turczyniak, doktorantka w Zakładzie Technologii Chemicznej, w dniach 01.10.2012-28.02.2012 w ramach realizacji doktoratu w systemie Cotutelle prowadzi badania naukowe na Uniwersytecie w Strasburgu, we Francji.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 01-15.10.2012r. w ramach współpracy naukowej prowadził badania naukowe w Institute for Multiscale Simulation at the Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko oraz dr Tomasz Staszewski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 06-11.10.2012 r brali udział w 26th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT 2012) zorganizowanym w Poczdamie w Niemczech.

Dr hab. Ryszard Dobrowolski z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej uczestniczył w dniach 07-12.10.2012 European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 zorganizowanym przez Slovenská spectroscopická spoločnost’ na Słowacji.

Goście:

W dniach 01-31.10.2012r w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych gościł w ramach wymiany stypendialnej projektu STCSCMBS, zgodnie z kontraktem PIRSES-GA-2012-268498, Prof. Orest Pizio z Universidad National Autonoma de Mexica.

W ramach realizacji Grantu Międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) - IRSES na podstawie kontraktu Nr PIRSES-GA-2008-230790 z Chuiko Institute of Surface Chemistry, Natinal Academy of Science, Kijów na Wydziale Chemii gościli Dr. Olena Goncharuk, Dr. Ievgenii Voronin oraz Dr. Volodymyr Illich Zarko (w dniach 01-31.10.2012) a także M.Sc. Mikhailo Nazarkovskyj (w dniach 8.10-07.11.2012r.).

Na publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Karoliny Wójcik gościli Prof. Bruno Andrioletti, Dr. Catherine Goux-Henry, Dr. Eric Framery z Universite Claude Bernard Lyon 1 we Francji oraz Prof. Sylvian Jugé z Universite de Bourgogne we Ftancji.

VI-IX.2012 r.

Doktoraty

10 września 2012 r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Stępniowskiej, uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, pt.: Analiza stripingowa wybranych pierwiastków z uwzględnieniem ich specjacji. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, recenzentami zaś prof. dr hab. Andrzej Bobrowski – AGH, Kraków i prof. dr hab. Władysław Janusz – UMCS, Lublin.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 września 2012r. podjęła decyzję o nadaniu mgr Annie Stępniewskiej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych. 

Konferencje

  W dniach 23 – 26 września 2012r. na Wydziale Chemii zorganizowano II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików (fmch2012.umcs.lublin.pl) . Więcej o konferencji w sprawozdaniu.

Wyjazdy zagraniczne pracowników 

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 1-8.09.2012r. uczestniczył w konferencji naukowej ICOMC 2012 zorganizowanej przez Lisbon University w Portugalii.

Mgr Adam Kasperski, laureat konkursu „Diamentowy Grant” MNiSW w dniach 2-7.09.2012r. Uczestniczył w 29th European Conference on Surface Science zorganizowanej w Edynburgu.

Dr Wojciech Gac i mgr Marcin Cichy z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 2-8.09.2012r brali udział w 11th Pannonian International Symposium on Catalysis, zorganizowanej w Obergurgl, w Austrii.

Dr hab. Jadwiga Skubiszewska- Zięba i dr Barbara Charmas z Zakładu Metod Chromatograficznych, dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Teoretycznej, dr hab. Marta Szymula, dr hab. Małgorzata Wiśniewska, dr Elżbieta Grządka, dr Ewa Skwarek oraz dr Adam W. Marczewski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów, dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS, dr Dariusz Sternik, mgr Magdalena Błachnio oraz mgr Agata Słota z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, dr hab. Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej i dr Agnieszka Marcewicz-Kuba z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 9-15.09.2012r. brali udział w 13. Ukraińsko-Polskim Sympozjum Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Applications zorganizowanej przez Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science, Kijów.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 16-18.09.2012r. uczestniczył w spotkaniu z firmą FBG International, które zorganizowane było w VUB Bruksela w Belgii. Natomiast w dniach 4-8.09.2012r., wraz z mgr Małgorzatą Gil, brał udział w COST Scientific Meeting zorganizowanym w Portugalii.

Prof. dr hab. Zofia Rzączyńska i dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej brały udział w 40th International Conference on Coordination Chemistry. Konferencja zorganizowana była w dniach 7-13.09.2012r. przez Universitat de Valéncia w Hiszpanii.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 15-20.09.2012r. uczestniczyła w European Charge Density Meeting – ECDM6, zorganizowanej w Štrebské Pleso na Słowacji.

Dr Renata Łyszczek i dr Agnieszka Ostasz z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 16-20.09.2012r. brały udział w 3rd International Conference on Metal Organic Frameworks and Open Framework Compounds (MOF2012). Organizatorem konferencji w Wielkiej Brytanii był John McIntyre Conference Centre z Edynburga.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 15-24.09.2012r. uczestniczył w Second Conference of CIS Countries Sol-Gel-2012, zorganizowanej w Sewastopolu oraz przeprowadzał konsultacje naukowe w Instytucie Chemii Powierzchni Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk w Kijowie.

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, dr hab. Paweł Bryk oraz dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 18-22.09.2012r. uczestniczyli w Statistical Mechanics: Interplay of Theory and Computer Simulations, zorganizowanej w Moguncji w Niemczech.

Dr hab. Andrzej Machocki, prof nadzw. UMCS i dr Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 19-21.09.2012r. w Arnhem w Holandii sprawozdawali wyniki związane z realizacją międzynarodowego projektu badawczego 7FP No 245202 Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack.

Dr hab. Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 18-22.09.2012r. prezentowała wyniki swoich badań na konferencji IEX 2012 The International Ion Exchange Conference, zorganizowanej przez Queens’College, Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Dr hab. Ryszard M. Janiuk i dr Jarosław Dymara z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 23-27.09.2012r. brali udział w 1st International PROFILES Conference in Berlin, zorganizowanej w ramach 7 Programu Ramowego przez Freie Universitet Berlin.

Dr. hab. Małgorzata Grabarczyk, dr Agnieszka Nosal-Wiercińska i dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej uczestniczyły w dniach 23-28.09.2012r. w The International Conference on Heavy Metals in the Environment ICHMET, zorganizowanej w Rzymie.

Goście

W dniach 1-30.09.2012r w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych gościł w ramach wymiany stypendialnej projektu STCSCMBS, zgodnie z kontraktem PIRSES-GA-2012-268498, Msc Oleg Farenyuk z Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine.

V.2012 r.

Wyjazdy zagraniczne:  

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 18-30.05.2012r. wygłosił wykład na 10th International Conference on Heteroatom Chemistry, która odbywała się w Kyoto University, Nagoya University w Japonii.

Dr Beata Podkościelna z Zakładu Technologii Chemii Polimerów w dniach 8-17.05.2012r. przebywała na stażu naukowym w Universite de Reims Champagne Aredenne we Francji, związanym z projektem Astrium SAS „Improvement of carbon fiber-acrylate matrix interactions in electron beam-cured composites”.

Dr Paweł Mergo oraz mgr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 02-05.05.2012r. uczestniczyli w spotkaniu COST TD1001 3th Scientific Meeting, które miało miejsce w Aston University Birmingham w Anglii.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 18-26.05.2012r. uczestniczył w 6th Pacific Basin Conference on Adsorption Science and Technology, zorganizowanej w Tajpej na Tajwanie.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski oraz prof. dr hab. Lucyna Hołysz z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 18-29.05.2012r. uczestniczyli w konferencji ELKIN 2012 na University Tsukuba w Japonii.

Goście:  

W ramach realizacji grantu 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790: przeprowadzenia eksperymentów, omówienia wyników badań w Zakładzie Metod Chromatograficznych w dniach 22.05-22.06.2012r. gościł dr Volodymyr Illich Zarko z Instytutu Chemii Powierzchni im. Chuiko Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.
Badania naukowe w dniach 28.05-10.06.2012r. w ramach projektu POLONIUM „Poznanie mechanizmu reformingu etanolu na modelowych katalizatorach Co i Ni z nośnikiem ZnO” prowadzili Dr. Spyridon Zafeiratos oraz Yeuk-Ting Law z Centre National de la Recherche Scientifique (NCRS Strasbourg).
W dniach 29.30.05.2012r. W Zakładzie Chemii Polimerów gościli przedstawiciele amerykańsko-niemieckiej firmy CORNING Cable Systems: Dr. Waldemar Stöcklein, Dr. Edward J.Fewkes oraz Mateusz Lutomski. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowej.

IV.2012 r.

Wyjazdy zagraniczne:

  Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 15-20.04.2012r. uczestniczył s spotkaniu Photonic Europe 2012 Conference, która odbywała się w Vrije Universitet Brussel, w Belgii.

Dr Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 14-21.04.2012r. prowadziła wykłady w Limerick, w Irlandii w ramach umowy Programu LLP/ERASMUS.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 16-21.04.2012r. uczestniczył w International Baltic Sea Conference „Functional Materials and Nanotechnologies” FM&NT 2012 w Rydze.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dr Agnieszka Nosal-Wiercińska, dr Joanna Reszko-Zygmunt, dr Katarzyna Tyszczuk-Rotko i dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 22-26.04.2012r uczestniczyły w Conference and Exhibition Desalination for the Environment Clean Water and Energy zorganizowanej w Barcelonie, w Hiszpanii.

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS i mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 25-28.04.2012r. uczestniczyli w dorocznym spotkaniu European Chemistry Thematic Network, które odbywa się w Mediolanie we Włoszech.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 21-28.04.2012 uczestniczył w konferencji EGU General Assembly 2012, odbywającej się w Austria Center Vienna.

Dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 25-28.04.2012r. brał udział w pracach WP-12 „Towards European quality labels for teaching education programmes” podczas konferencji EC2E2N zorganizowanej na University of Milan we Włoszech.

Dr Agnieszka Kierys z Zakłady Adsorpcji w dniach 29.04-04.05.2012r. uczestniczyła w konfenecji CPM-6, the 6th International Workshop „Characterisation of Porous Materials: from Angstroms to Millimeters” zorganizowanej w Delray Beach Florida w USA.

Dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 17.04-16.05.2012 przebywał w ramach współpracy naukowej w Institute of Chemistry UNAM Mexico City.

III.2012 r.

Obrony prac doktorskich

W dniu 10 lutego 2012 r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Klin, uczestniczki niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, pt: „Badanie mieszanych warstw adsorpcyjnych na elektrodzie rtęciowej w układach: 1 M roztwór NaClO4 + detergent biologiczny + tetrametylotiomocznik”.Promotorem rozprawy była dr hab. Jadwiga Saba prof. nadzw. UMCS, recenzentami zaś dr hab. inż. Przemysław Sanecki prof. PRz – Politechnika Rzeszowska oraz prof. dr hab. Kazimierz Sykut– UMCS, Lublin. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2012r. podjęła decyzję o nadaniu mgr. Małgorzacie Klin stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych.

Wyjazdy zagraniczne

Dr Tomasz Staszewski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 26-30 marca 2012r. w ramach współpracy naukowej przebywał w ICMP of NAS Ukraine we Lwowie.

Dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS, dr Wojciech Gac i mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 11-14.03.2012 uczestniczyli we Frankfurcie, w Niemczech w sprawozdaniu z realizacji międzynarodowego projektu badawczego 7FP No. 245202 „Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuell Cell Stack”.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej prowadziła w dniach 8-12 marca 2012r. badania naukowe – pomiary neutronowe w ISIS Science and Technology Facilities Council Rutherford Appletion Laboratory w Oxford, Wielka Brytania.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej i mgr Dorota Pietras-Ożga, doktorantka w tymże zakładzie, w dniach 25-31.03.2012r. uczestniczyli w World Forum on Advances Materials POLYCHAR 20, które odbywało się w Dubrovniku, Chorwacja.

Dr hab. Paweł Bryk, dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 20-23.03.2012 uczestniczył w International Conference Colloidal Dispersions in External Fields, która odbywała się w Niemczech, w Gustav-Stresemann-Institut e.V. Bonn (Bad-Godesberg).

Doktorantki mgr Anna Koper i mgr Agnieszka Knyś-Dzieciuch w dniach 17-21.03.2012r. uczestniczyły w konferencji naukowej, która odbywała się w Rostoku, w Niemczech.

Wizyty gości

W Zakładzie Chemii Organicznej w dniach 29-30.03.2012 gościli dr Christian Hackenberger i dr Michaela Muehlberg z Freie Universität Berlin

II.2012 r.

Nominacje

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS pełniący funkcję Uczelnianego Koordynatora Procesu Bolońskiego został powołany do Zespołu weryfikującego poprawność dokumentacji przygotowanej przez wydziały przed skierowaniem efektów kształcenia do zatwierdzenia przez Senat. W skład zespołu wchodzą także:
   dr Beata Kasperowicz-Stążka – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
   mgr Marzena Widomska – Kierownik Działu Kształcenia
   mgr Marzena Bichta – Kierownik Biura Karier
   dr Jerzy Kwieciński – Przewodniczący Konwentu UMCS.

Doktoraty

W dniu 24 lutego 2012r. miała miejcse publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Warzochy, doktoranta w Zakładzie Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii UMCS, pt.: „Symulacje komputerowe struktury i właściwości układów nanostrukturalnych zawierających nanocząstki magnetyczne.” Promotorem rozprawy był dr hab. Tomasz Pańczyk, prof. IKiFP PAN - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, Kraków, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin oraz dr hab. Artur P. Terzyk, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2012r. podjęła decyzję o nadaniu mgr Tomaszowi Warzocha stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych.

Projekty

Miło nam poinformować o sukcesach projektu "Hybrid Nanocomposites and Their Applications, Acronym - COMPOSITUM" nr 230790, realizowanego przez Wydział Chemii UMCS w ramach akcji Marie Curie 7 FP IRSES, w kooperacji z Akademią Nauk Ukrainy, Kijów, Uniwersytetem w Brighton (Wielka Brytania), Uniwersytetem Politechnicznym, Ateny (Grecja), Uniwersytetem Politechnicznym, Budapeszt (Węgry).

Projekt, którego koordynatorem jest dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba z Zakładu Metod Chromatograficznych, został m.in.:
- wytypowany do specjalnej promocji na stronach Cordis Technology Marketplace, (więcej szczegółów:http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=OFFR&QUERY=0134660936df:8d08:20376e6b&RCN=7680  )
- wskazany w The Five Top Best Practices w ramach projektu współpracy pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej (EU-Ukraine S&T Cooperation)
- uznany za projekt miesiąca przez portal Increast ("project of the month", więcej na http://www.increast.eu/en/214.php#Projects_of_the_month , strona dostępna od 1 maja 2012),
- ujęty podczas Polskiej Prezydencji w UE jako "Success story" (więcej http://en.kpk.gov.pl/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=45&sobi2Id=97&Itemid=142&lang=en)

Konferencje

W dniach 6-7 lutego 2012r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 14-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W czasie dwudniowych obrad podsumowano działalność badawczą Wydziału prowadzoną w 2011 roku. Więcej w załączonym tekście.

I.2012 r.

Wizyty Gości:

W Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych a w ramach wymiany stypendialnej w projekcie STCSCMBS nr kontraktu PIRSES-GA-2010-268498, badania naukowe i konsultacje prowadzili Prof. Orest Pizio z Universidad National Autonomia de Mexica (07.01-05.02) oraz dr Yaroslav Ilnytskyy (16.01-15.02) i dr Taras Patsahan (16.01-15.02) z Institute for Condensated Matter Physics Narodowej Akademii Nauk Ukrainy..

Wyjazdy zagraniczne:

W dniach 26-27.01 prof. dr. hab. Michał K. Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej gościł w Firmenich S.A. w Genewie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowej oraz wygłoszenie wykładu.

2012 - XII, XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I