Biuletyny Dziekana w 2010 r.

2010 - XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I

XII.2010 r.

Nadanie tytułów, odznaczeń naukowych, wyróżnień.

13 grudnia 2010 r. na Wydziale Chemii UMCS miała miejsce publiczna obronę pracy doktorskiej mgr Konrada Terpiłowskiego, asystenta w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych pt: „Wpływ topografii i genezy powierzchni oraz wilgotności atmosfery na histerezę kąta zwilżania i swobodną energię powierzchniową”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Emilian Chibowski, recenzentami zaś prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Bronisław Jańczuk z UMCS. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2010r. podjęła uchwałę o nadaniu panu mgr. Konradowi Terpiłowskiemu tytułu naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

Dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii oraz mgr Radosław Brzyski, doktorant w tymże zakładzie uczestniczyli w międzynarodowym seminarium dla doktorantów wykonujących prace doktorskie z dydaktyki chemii „Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie”, które miało miejsce 1-3.12. 2010r na Uniwersytecie w Trnavie w Czechach. dr hab. Ryszard M. Janiuk uczestniczył w seminarium jako członek Komitetu Naukowego a mgr Radosław Brzyski zaprezentował komunikat.

Dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii brał udział w dniach 8-13.12.2010r. w spotkaniu uczestników projektu PROFILES w ramach 7 Programu Ramowego, które odbyło się w Freie Univeristy in Berlin w Niemczech.

W dniach 9-19.12.2010r. prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał w ramach współpracy naukowej we Lwowie w Institute of Condensed Matter Physics National Academy of Science of Ukraine.

Wizyty gości zagranicznych:

W Zakładzie Chemii Teoretycznej w dniach 12-19.12.2010r. w ramach współpracy naukowej gościł dr hab. Yuriy Leonidovich Zub z Instytutu Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

1-19.12.2010r w Zakładzie Metod Chromatograficznych badania naukowe prowadzili dr Volodymyr Sydorchuk i dr Svetlana Khalameida z Instytutu Sorpcji i Problemów Endoekologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

XI.2010 r.

Nagrody i odznaczenia

Pracownik naszego Wydziału a jednocześnie Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski został uhonorowany Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia z dnia 27.10.2010r. za osiągnięcia organizacyjne.

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mgr Ryszard Filipowski z Zakładu Dydaktyki Chemii, mgr Aleksander Padewski z Zakładu Krystalografii oraz dr Wiesława Wołodkiewicz z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej.

Medale Komisji Edukacji Naukowej otrzymali: prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz z Zakładu Metod Chromatograficznych, dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, dr Agnieszka Dziewulska-Kułaczkowska z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, prof. dr hab. Zbigniew Hubicki z Zakładu Chemii Nieorganicznej, dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Teoretycznej, prof. dr hab. Stanisław Pikus z Zakładu Krystalografii oraz prof. dr hab. Władysław Rudziński z Zakładu Chemii Teoretycznej.

Dr Katarzyna Tyszczuk z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii UMCS została nominowana do nagrody SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award w dziedzinie chemia. Pani dr Katarzyna Tyszczuk znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych naukowców wybranych spośród ponad 300 kandydatów, mogących poszczycić się zarówno realizacją nowatorskich i użytecznych projektów badawczych, jak i publikacjami w prestiżowych czasopismach naukowych oraz udziałem w konferencjach naukowych o światowej randze.

Prace naukowe publikowane przez pracowników Wydziału Chemii cieszą się dużym uznaniem środowiska naukowego, czego dowodem jest wysoki wskaźnik cytowań. Są to m.in.:

Prace znajdujące się na liście 10 najczęściej publikowanych artykułów naukowych w zakresie tematyki adsorpcji:

A. Dąbrowski, Adsorption – from theory to practice, Adv. Colloid Interface Sci., 8(2001)135

Rudzinski W., Plazinski W.: Kinetics of solute adsorption at solid/solution interfaces: a theoretical development of the empirical pseudo-first and pseudo-second order kinetics rate equations, based on applying the statistical rate theory of interfacial transport, J. Phys. Chem. B; 110(2006)16514

Rudzinski W., Plazinski W.: Kinetics of metal ions adsorption at heterogeneous solid/solution interfaces: A theoretical treatment based on statistical rate theory, Colloid Interface Sci, 327(2008)36 

Na liście „Top-50 most cited articles” opublikowanych w Chemosphere w latach 2005-2010 znalazł się artykuł: A. Dabrowski, P. Podkościelny, Z. Hubicki, M. Barczak, Adsorption of phenolic compounds by activated carbon – A critical review, Chemosphere, 58(2005)1049. Wręczenie certyfikatu zaplanowano 7-11 listopada 2010r. na konferencji North America Setac, w Portland w USA. 

Praca: J. Ryczkowski, IR spectroscopy in catalysis, Catalysis Today, 68 (2001)263 od czasu jej opublikowania znajduje się na liście „Top 25 hotest articles” w tematyce Chemical Engineering.

Konferencje i spotkania:

W dniu 24 listopada 2010r odbyła się w Lublinie konferencja pt.: Perspektywy długofalowej współpracy środowisk akademickich i gospodarczych, w której uczestniczyli pracownicy Wydziału Chemii. Tematem konferencji były bariery i możliwości komercjalizacji wiedzy.

Podczas organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach projektu INTERNETOWA PROMOCJA NAUKI w dniu 26 listopada 2010r. seminarium pt: „Transfer wiedzy pomiędzy nauką a biznesem szansą na rozwój regionu” referat dotyczący „Popularyzacji osiągnięć nauki” przedstawił dr hab. prof. nadzw. UMCS Janusz Ryczkowski a dr Beata Stasińska przedstawiła „Komercjalizację widzianą oczami naukowca”.

W dniu 25 listopada 2010r. na Politechnice Lubelskiej odbyło się seminarium konsultacyjne „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”, podczas którego pracownicy Wydziału Chemii mieli okazję zapoznać się z projektowaniem programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia. Natomiast na sesjach równoległych, dla przedmiotów ścisłych (z racji prowadzenia kierunku studiów - Chemia) i przyrodniczych (Ochrona środowiska), odbyły się warsztaty z budowania programów studiów według nowych kryteriów.

Wizyty gości z zagranicy:

Na zaproszenie prof. dr hab. K. Michała Pietrusiewicza z Zakładu Chemii Organicznej przybył na konsultacje naukowe Profesor Vadim A. Soloshonok z Department of Chemistry and Biochemistry z Uniwersytetu w Oklahomie oraz dr Duncan Carmichael z Ecole Polytechnique Palaiseau we Francji. Celem obu wizyt było wzmocnienie współpracy naukowej.

W ramach realizacji projektu 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790 w dniach 22.11- 21.12.2010 badania naukowe prowadził dr Viktor Mikhailovich Bogatyrev z Instytutu Chemii Powierzchni im. Chuiko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Wyjazdy zagraniczne pracowników:

W dniach 09-23.11 dr hab. Irena Malinowska z Zakładu Chromatografii Planarnej przeprowadzała badania naukowe w Laboratorium Wysokich Energii w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji.

Mgr Bogna Tomaszewska, doktorantka z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 15.11-09.12 przebywa na Uniwersytecie w Barcelonie w Hiszpanii przeprowadzając badania w ramach projektu badawczego ERA-NET ACENET No. ACE.07.009 „Hydrogen from bio-alcohols: an efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts” - NUCAT4HYDROGEN.

Mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 2-6.11 w Madrycie, Hiszpania, uczestniczył w konsultacjach dotyczących obsługi urządzenia do wstępnej obróbki temperaturowej i ciśnieniowej próbek mikroskopowych w atmosferach różnych par i gazów w ramach realizacji projektu PO IG 02.01.00-06/024/09 pt. CNF

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych udał się 28.11-02.12 do Instytutu Fizyki UJG w Moguncji w Niemczech w ramach realizacji współpracy naukowej z profesorem K. Binderem.

Dr hab. Marek Majdan, prof. UMCS, z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 03-06.11 przedstawiał wykład na zaproszenie oraz nawiązywał współpracę naukową w Afyon Kocatepe University w Turcji.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych 11-13.11 uczestniczył w konferencji naukowej w Melbourne, w Australii „18th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS2010)”.

X.2010 r.

Publiczne obrony prac doktorskich.

W październiku 2010r. na Wydziale Chemii UMCS miały miejsce 2 publiczne obrony rozpraw doktorskich:

11 października 2010r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Spektroskopia, właściwości termiczne i strukturalne koordynacyjnych połączeń lantanowców(III) i Y(III) z kwasami bifenylodikarboksylowymi” mgr Justyny Sienkiewicz-Gromiuk, uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS. Promotorem była dr hab. Zofia Rzączyńska prof. nadzw. UMCS, a recenzentami: dr hab. Marek Majdan prof. nadzw. UMCS – UMCS, Lublin i dr hab. Anna Mondry prof. UW – Uniwersytet Wrocławski.

W dniu 18 października 2010r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Wołowicz, uczestniczki stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS pt:
„Zastosowanie wymieniaczy jonowych różnego typu w procesie usuwania jonów palladu(II) z roztworów chlorkowych i chlorkowo-azotanowych(V)”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, recenzentami zaś dr hab. Wiesława Ferenc prof. nadzw. UMCS oraz prof. dr hab. Rajmund Dybczyński z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

 Konferencje

W dniach 1 - 2 października br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się sympozjum naukowe "Zjawiska Międzyfazowe Wczoraj, Dziś i Jutro" zorganizowane przez Wydział Chemii UMCS, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego pod honorowym patronatem Rektorów UMCS i UM. W dniu 3 października 2010 roku minęła 100 rocznica urodzin Prof. dr hab. Andrzeja Waksmundzkiego, Profesora Profesorów, twórcy Lubelskiej Szkoły Chromatografii, pioniera w dziedzinie technologii światłowodów, doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Akademii Medycznej w Lublinie oraz Politechniki Łódzkiej. Tę wielką uroczystość uświetnili również zaproszeni goście oraz członkowie rodziny Profesora Andrzeja Waksmundzkiego, przyjaciele, uczniowie i współpracownicy. Zobacz więcej w aktualnościach, w podsumowaniu lub na stronie sympozjum.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

dr Anna Borówka z Zakładu Adsorpcji uczestniczyła w dniach 3-6.10.2010r. W 2nd Conference Innovation in Drug Delivery: From preformulation to
development through innovative evaluation process w Aix-en-Provence, we Francji.

mgr Piotr Rybak z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 25.10-18.11 przebywa na Uniwersytecie w Barcelonie w Hiszpanii przeprowadzając badania w ramach projektu badawczego ERA-NET ACENET No. ACE.07.009 „Hydrogen from bio-alcohols: an efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts” - NUCAT4HYDROGEN.

W ramach realizacji 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790 w Instytucie Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w dniach 1-31.101.2010r. badania naukowe prowadziły dr Małgorzata Maciejewska i dr Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów.

W ramach współpracy naukowej z Katholieke Universiteit Leuven dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej przebywa od 8.09 do 7.12.2010 w Belgii.

dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych udał się 13.09-12.11 do Madrytu w celu prowadzenia badań naukowych. 
 

VI-IX.2010 r.

1. Nadanie tytułów, odznaczeń naukowych, wyróżnień.

W czerwcu 2010r. na Wydziale Chemii UMCS miały miejsce 3 publiczne obrony rozpraw doktorskich:

10 czerwca 2010r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Chiralne p-stereogenne triarylofosfiny. Synteza i rozdział na enancjomery” mgr Małgorzaty Lubańskiej, asystentki w Zakładzie Chemii Organicznej. Promotorem był prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz, a recenzentami: prof. dr hab. Sławomir Jarosz z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz prof. dr hab. Wojciech J. Stec z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

12 lipca 2010r odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Ostasz, asystentki w Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UMCS pt.: „Koordynacyjne połączenia lantanowców z kwasami benzenopolikarboksylowymi”. Promotorem rozprawy była dr hab. Zofia Rzączyńska prof. nadzw. UMCS, a recenzentami: dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS oraz dr hab. Barbara Barszcz, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

14 czerwca 2010r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Pawłowskiej-Kapusty, uczestniczki niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, pt. „Technika dozowania zawiesiny w analizie materiałów roślinnych na zawartość metali śladowych metodą GF-AAS”. Promotorem rozprawy był dr hab. Ryszard Dobrowolski prof. nadzw. UMCS a recenzentami: prof. dr hab. Ewa Bulska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Andrzej Komosa z Wydziału Chemii UMCS.

Rada Wydziału Chemii na wrześniowym posiedzeniu pozytywnie oceniła rozprawy doktorskie i podjęła uchwałę o nadaniu mgr Małgorzacie Lubańskiej, mgr Iwonie Pawłowskiej-Kapuście oraz mgr Agnieszce Ostasz stopnia naukowego doktora nauk chemicznych.

24 września 2010r. na Wydziale Chemii UMCS miały miejsce 3 obrony publiczne prac doktorskich:
mgr Krzysztof Borowik, uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, przedstawił do publicznej obrony pracę pt.: „Badania hydrometalurgicznego odzysku wybranych pierwiastków przejściowych ze zużytych katalizatorów”, której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Hubicki a recenzentami: prof. dr hab. Władysław Janusz – UMCS oraz prof. dr hab. inż. Władysław Walkowiak – Politechnika Wrocławska.

mgr Marek Studziński, uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS przedstawił zaś rozprawę pt.: „Chromatografia cienkowarstwowa w polu magnetycznym”, której promotorem była dr hab. Irena Malinowska, a recenzentami: dr hab. Tadeusz Dzido prof. nadzw. z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska prof. nadzw. z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

mgr Elżbieta Rastawiecka, uczestniczka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS przedstawiła rozprawę pt.: „Projektowanie i synteza nowych P-chiralnych ligandów fosfonowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej”, której promotorem był prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz, a recenzentami: prof. dr hab. Osman Achmatowicz – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa oraz prof. dr hab. Marian Mikołajczyk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź.

2. Konferencje organizowane przez UMCS i zagraniczne

W dniach 8 - 10 czerwca br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. W Sympozjum uczestniczyło 138 osób z wyższych uczelni, instytutów naukowych, laboratoriów przemysłowych i firm handlujących aparaturą naukowo-badawczą. Każdy z uczestników otrzymał w materiałach konferencyjnych wydaną z okazji odbywającego się Sympozjum monografię p.t. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” pod redakcją prof. Zbigniewa Hubickiego poświęconą różnym aspektom metod spektroskopowych i ich zastosowaniom w nauce i przemyśle. W ramach Sympozjum wygłoszonych zostało 41 wykładów, 24 komunikaty oraz przedstawiono 71 posterów.

3. Goście zagraniczni:

Na zaproszenie dr hab. Ryszarda M. Janiuka z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 12-16.07.2010r. gościł profesor Yuri Orlik z University Antonio Narino w Kolumbii w celu nawiązania współpracy i wygłoszenia wykładów dla doktorantów.

W dniach 23-24.09.2010r, na zaproszenie prof. dr hab. K. Michała Pietrusiewicza z Zakładu Chemii Organicznej, przyjechał dr Kurt Puentener z F. Hoffmann-La Roche Ltd. W Szwajcarii. Celem przyjazdu była współpraca naukowa. Także w celu nawiązania współpracy naukowej w dniach 1-3.07.2010r. zakład ten odwiedził profesor Christian Bruneau z Uniwersytetu w Rennes we Francji.

01.07-10.08.2010 w Zakładzie Metod Chromatograficznych gościł dr Tomas Peña Ruiz z Uniwresytetu w Jaen w Hiszpanii, który przyjechał w związku z prowadzonymi przez pracowników Zakładu badaniami.
W Zakładzie Chemii Polimerów, w ramach współpracy naukowo-badawczej, gościli w dniach 16-23.08.2010r. prof. Alexander Puziy oraz dr Olga Poddubnaya z Institute of Sorption and Endoecology Problems z Kijowa na Ukrainie.

W Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych na zaproszenie prof. dr hab. Stefana Sokołowskiego gościli: dr Yaroslava Ilnytskyy (13-28.07.2010) z Institute for Condensated Matter Physics National Academy of Sciences of Ukraine, Kijów a także w dniach 10.08-06.09.2010 profesor Orest Pizio z Universidad National Autonoma de Mexica.

W ramach realizacji grantu 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790: przeprowadzenia eksperymentów, omówienia wyników badań w Zakładzie Metod Chromatograficznych gościli: dr Lyudmyla Andriyco (01.06-01.07), dr Olena Goncharuk (01.06-01.08) i mgr Ievgieniia Kowalska (20.06-19.07) z Instytutu Chemii Powierzchni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie .

4. Wyjazdy zagraniczne pracowników.

dr Marta Worzakowska z Zakładu Chemii Polimerów 6-10.06.2010 przebywała w Budapeszcie na Budapest University of Technology and Economics (BME) na Węgrzech na 14th European Conference on Composite Materials ECCM-14.

mgr Konrad Terpiłowski 7-11.06.2010 z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych uczestniczył w spotkaniu Formula VI, „Formulations for the future from fundamentals to processing”.

prof. dr hab. Małgorzata Borówko, prof. dr hab. Stefan Sokołowski, dr hab. Wojciech Rżysko i dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych 13-18.06.2010 byli uczestnikami konferencji 8th Liblice conference on the statistical mechanics of liquids, w Brnie – Czechy, gdzie prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew wygłosił wykład pt. ”Freezing and demixing in two-dimentional, simmetrical mixtures”.

dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii w dniach 13-19.06.2010 udał się na Uniwersytet w Lubljanie w Słowenii, Uniwersytet Masarika w Brnie w Czechach na seminarium poświęcone badaniom w ramach projektu IRIS oraz Sympozjum IOSTE oraz odbył wizytę roboczą dot. realizacji projektu „Wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego szkół wyższych do rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów”.

prof. dr hab. Emilian Chibowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 20.06-02.07.2010 uczestniczył w konferencji w Instytucie Chemii Fizycznej Rosyjskiej Akademii Nauk.

mgr Dorota Pietras-Ożga, doktorantka w Zakładzie Chemii Teoretycznej 26.06-17.07.2010 w Reims we Francji uczestniczyła w badaniach naukowych związanych z realizacją wspólnego projektu z firmą Atrium SAS.

dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS , dr Wojciech Gac, mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej 29.06-4.07.2010 przebywali w Patras w Grecji w ramach sprawozdania z realizacji międzynarodowego projektu badawczego 7FP No245202 Development of an internal reforming alcohol high temperature PEM Fuel Cell Stack.

dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych udał się 29.06-9.07.2010 do Madrytu w celu nawiązania współpracy naukowej z dr. Luisem MacDowellem i do Granady w Hiszpanii na konferencję Second International Soft Master Conference, w której uczestniczył razem z prof. dr hab. Małgorzatą Borówko, prof. dr hab. Stefanem Sokołowskim, prof. dr hab. Andrzejem Patrykiejewem i dr hab. Wojciechem Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych.

dr hab. Irena Malinowska z Zakładu Chromatografii Planarnej prowadziła badania naukowe 14-25.07.2010 w Laboratorium Wysokich Energii ZIBJ w Dubnej w Rosji.

dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej 21-23.06.2010r. przebywał w Shimadzu AG w Niemczech a w dniach 1-6.08.2010 udał się na University of Bergen w Norwegii na konferencję ICOS-18 International Conference on Organic Synthesis.

mgr Konrad Terpiłowski 22-27.06.2010 z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych uczestniczył w Seventh International Sympodium on Contact Angle, Wettability and Adhesion, MST Conferences Webmaster, w USA.

W ramach realizacji 7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES nr PIRSES-GA-2008-230790 w Instytucie Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy badania naukowe prowadzili mgr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej (07.07-06.08.2010), dr Ewa Skwarek z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów (01.07-31.07.2010), mgr Grzegorz Żukociński z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego (06.09-05.10), a w dniach 1-30.09 dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, prof. dr hab. Roman Leboda i dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba z Zakładu Metod Chromatograficznych oraz prof. dr hab. Jacek Goworek z Zakładu Adsorpcji.

prof. dr hab. Jacek Goworek oraz dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcji 04.-09.07.2010 uczestniczyli w Montpellier we Francji w konferencji MOLMAT2010.

dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej przebywała w USA Mount Holyoke College in South Hadley, 8-21.07. na konferencji Gordon Research Conference on electron distribution and chemical bonds.

dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej 18.07-01.08.2010 uczestniczył w letniej szkole Measurement science In chemistry na University of Tartu, Estonia.

prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz z Zakładu Chemii Organicznej przebywał 1-6.08 na konferencji ICOS-18 w Bergen, Norwegia.

prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, mgr Małgorzata Olszowy z Zakładu Metod Chromatograficznych przebywali 3-8.09 w Pradze w Czechach na 10 INDC – International Nutrition &Diagnostic conference.

dr hab. Andrzej Komosa i dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów 4-11.09.2010 udali się do Francji, do Commissariat Energie Atomique na konferencję LSC2010 w Paryżu.

dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek oraz dr Mateusz Drach z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów brali udział w dniach 04-11.09.2010 w konferencji ECIS2010 European Colloid and Interface Chemistry, w Pradze w Czechach.

prof. dr hab. Bronisław Jańczuk, dr Joanna Krawczyk, dr Katarzyna Szymczyk oraz dr Anna Zdziennicka z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych 5-10.09.2010 uczestniczyli w 24th conference of the European Colloid and Interface Society w Pradze, Czechy w Charles University In Prague and the Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Science of the Czech Republic.

prof. dr hab. Małgorzata Borówko, prof. dr hab. Stefan Sokołowski oraz dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych 05-11.09.2010 16th International Symposium on Separation Science, Rzym, Włochy.

dr Waldemar Buda, dr Anna Borówka oraz dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcji 09-16.09.2010 uczestniczyli w konferencji naukowej Solid State Chemistry SSC2010 w Pradze w Czechach.

dr Paweł Mergo z Zakładu Technologii Światłowodów uczestniczył w spotkaniach sprawozdawczych projektu PHOSFOS(7PR) w Wielkiej Brytanii (15-17.09.2010) oraz w Belgii (23-25.09.2010).

dr Piotr Borowski z Zakładu Metod Chromatograficznych uczestniczył w konferencji 18th European Symposium on Polymer Spectroscopy, Zadar, Chorwacja 19-22.09.2010 i XXX European Congress on Molecular Spectroscopy we Florencji, Włochy 28.08-02.09.

prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, dr Dorota Wianowska z Zakładu Metod Chromatograficznych 20-25.09 uczestniczyli w konferencji Drug analysis na University of Antwerp, Belgia.

dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dr Agnieszka Nosal-Wiercińska dr Katarzyna Tyszczuk i dr Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej uczestniczyły 26.09-01.10.2010 w 61th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry w Nicei, Francja.

dr Zofia J. Kloc, dr Agnieszka Kamińska-Ostęp i dr Jarosław W. Dymara z Zakładu Dydaktyki Chemii oraz dr Andrzej Persona z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej uczestniczyli w dniach 28.09-01.10.2010 w konferencji naukowej Mezinarodni Konferencji Didaktiku Chemie Ostrawa 2010 w Ostrawie w Czechach.

W ramach współpracy naukowej z Katholieke Universiteit Leuven dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej przebywa 8.09-7.12.2010 w Belgii.

dr hab. Paweł Bryk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych udał się 13.09-12.11 do Madrytu w celu prowadzenia badań naukowych.

V.2010 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

W dniach 01-30.05.2010r. w Chuiko Institiute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine w Kijowie przebywali mgr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych oraz dr Małgorzata Wiśniewska z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów. Wyjazd odbył się w ramach realizacji Grantu Międzynarodowego Unii Europejskiej FP7, Marie Curie (PEOPLE) IRSES, na podstawie kontraktu Nr PIRSES-GA-2008-230790. Pracownicy Wydziału Chemii UMCS uczestniczyli też w International Symposium Modern Problems of Surface Chemistry and Physics oraz w 1st COMPOSITUM Conference. Do grupy dołączyła też dr Barbara Charmas z Zakładu Metod Chromatograficznych (16.05-15.06.2010r).

dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej uczestniczył w dniach 10-12.05.2010 w seminarium naukowym poświęconym realizacji wspólnych badań z Universite de Reims Champagne Ardenne i ASTRIUM SAS w Paryżu we Francji.

W konferencji IAP 2010r. w Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie w dniach 14-20.05.2010r uczestniczyły dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów oraz dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek i dr Mateusz Drach z Zakładu Chemii Teoretycznej.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz dr Mariusz Barczak oraz z Zakładu Chemii Teoretycznej uczestniczyli w konferencji Interfaces Against Pollution 2010 w Pekinie w dniach 14-20.05.2010r .

W dniach 16-22.05.2010r mgr Grzegorz Żukociński z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego uczestniczył w International Symposium Modern Problems of Surface Chemistry and Physics w Chuiko Institiute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine w Kijowie.

dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba z Zakładu Metod Chromatograficznych w dniach 16-20.05.2010r uczestniczyła w Management Group Annual Meeting of FP7 Marie Curie IRSES Project, No 230790 oraz w International Symposium Modern Problems of Surface Chemistry and Physics w Chuiko Institiute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine w Kijowie a także w dniach 22-29.05.2010r. w X International Conference on Fundamentals of Adsorption, FAO10 w Awaji, Yumebutai International Center, Hyogo w Japonii.

W International Symposium devoted to the 80th anniversary of Academician O.O. Chuiko w Narodowej Akademii Nauki w Kijowie na Ukrainie w dniach 17-22.05.2010r uczestniczyli: dr Beata Podkościelna, dr Marta Worzakowska, dr Małgorzata Maciejewska, dr Magdalena Sobiesiak z Zakładu Chemii Polimerów oraz prof. dr hab. Władysław Janusz z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów.

W dniach 25-28 maja 2010 dr Marta Worzakowska oraz dr Marta Grochowicz z Zakładu Chemii Polimerów uczestniczyły w Joint Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry na Technische Universitat Dresden w Niemczech.

IV.2010 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

21.04-24.04.2010 Wyjazd Pań:
dr hab. Jolanty Narkiewcz-Michałek z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz
dr hab. Zofii Rzączyńskiej, nadzw. prof. UMCS z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
na Białoruś do Brześcia na Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w celu uzgodnienia warunków współpracy w ramach projektu „Cross Border Cooperation Programme Pl-By-Ua” i udział w konferencji naukowej.

14-17.04.2010 udział: dra hab. Janusza Ryczkowskiego, prof. nadzw. UMCS oraz
mgra Witolda Zawadzkiego z Zakładu Technologii Chemicznej a także
dr Katarzyny Tyszczuk z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej oraz
dra Mariusza Barczaka z Zakładu Chemii Teoretycznej
w corocznym spotkaniu European Chemistry Thematic Network w Montpellier we Francji

11-18.04.2010 staż naukowy mgr Magdaleny Piekarz, doktorantki w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji.

Na Wydziale Chemii w kwietniu 2010 roku gościli:

22-30.04.2010 dr Bohdan Belan z Uniwersytetu Iwana Franko ze Lwowa na Ukrainie na zaproszenie dr hab. Zofii Rzączyńskiej, prof. nadzw. UMCS Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej

18-22.04.2010 na zaproszenie prof. Andrzeja Patrykiejewa z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych gościł prof. Andrey Milchev z Institute of Physical Chemistry Bulgarian Academy of Science z Sofii. Celem wizyty była współpraca naukowa

Inne

W dniach od 7 do 11 kwietnia 2010 r. grupa 11 studentów, członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików „Alkahest” wzięła udział w Wiosennym Zjeździe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd odbył się w Sokolcu, w Górach Sowich. Prezentacje ustne wygłosiło 6 uczestników, w tym 2 w języku angielskim. Również 6 posterów wzbudziło duże zainteresowanie uczestników zjazdu. W trakcie konferencji zawartych zostało wiele nowych znajomości.

13 kwietnia 2010 r. rozstrzygnięty został konkurs o stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Czterech członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików „Alkahest”, Warzocha Tomasz (2 miejsce w rankingu), Gil Małgorzata, Greluk Magdalena oraz Chomicki Adam zostało stypendystami.

III.2010 r.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 15-20 marca 2010 r. dr Mariusz Barczak brał udział w International Baltic Sea Region Conference „Functional materials and nanotechnologies” w Rydze (Łotwa).

W dniach 19-26 marca 2010 r. prof. dr hab. K. Michała Pietrusiewicz brał udział w Spring 2010 National Meeting & Exposition w San Francisco (USA).

HABILITACJA

W dniu 8 marca 2010 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne Wojciecha Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych. Praca habilitacyjna pt. „Symulacje Monte Carlo przemian fazowych w filmach adsorpcyjnych złożonych z dimerów i trimerów”. Recenzenci: prof. dr hab. Marek Napiórkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), prof. dr hab. Zdzisław Latajka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Leś (Uniwersytet Warszawski). Rada Wydziału Chemii podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Wojciechowi Rżysko stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii.

II.2010 r.

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW

W dniach 25-27 lutego 2010 r. mgr Dorota Pietras-Ożga przebywała w Reims we Francji. Celem wyjazdu był udział w seminarium naukowym dotyczącym realizacji wspólnego projektu z firmą ASTRIUM SAS.

W dniach 25-28 lutego 2010 r. dr Mariusz Barczak przebywał w Reims we Francji. Celem wyjazdu był udział w konsultacjach naukowych poświęconych realizacji wspólnych badań z Univesite de Reims Champagne Ardenne.

WIZYTY GOŚCI

W dniach 1-15 lutego 2010 r. na zaproszenie prof. dr hab. Stefana Sokołowskiego z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał dr Yaroslav Ilnytskyy z Institute for Condensed Master Physics, National Academy of Sciences of Ukraine. Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

W dniach 8-12 lutego 2010 r. na zaproszenie prof. dr hab. Małgorzaty Borówko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał Profesor Martin Schoen z Stranski-Laboratorium für Physikalische und Theoretische Chemie Technische Universität w Berlinie. Celem przyjazdu była współpraca naukowa.

W dniach 2-4 lutego 2010 r. na Wydziale przebywał Dr Assai Friedler z Institute of Chemistry The Hebrew University of Jeruzalem. Profesor wygłosił cykl wykładów „Chemistry of Proteins - Advanced Biophysical Methods” dla słuchaczy studiów doktoranckich, studentów oraz pracowników wydziałów chemicznych, biologicznych i medycznych.

DOKTORATY

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2010 r. nadała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Anicie Sędłak - doktorantce z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów. Temat rozprawy: „Badania adsorpcji specyficznej jonów węglanowych na granicy faz wybrane tlenki metali/ wodny roztwór elektrolitu” Promotor: prof. dr hab. Władysław Janusz (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Drzymała (Politechnika Wrocławska); prof. dr hab. Bronisław Jańczuk (UMCS).

I.2010 r.

I.2010 wkrótce ...

2010 - XII, XI, X, VI-IX, V, VI, III, II, I