Zapraszamy do wzięcia udziału w polsko-niemieckiej konferencji AHK i TU

Zapraszamy do wzięcia udziału trójczęściowej, polsko-niemieckiej konferencji pt:
„Wybrane zagadnienia kształcenia dualnego w Polsce: konferencja dotycząca projektu badawczego Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie”

Konferencja organizowana jest przez Niemiecko-Polską Izbę Handlowo-Przemysłową (AHK) w Warszawie i Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (TU)
– niemiecką uczelnię partnerską w wymianach akademickich Wydziału Chemii UMCS, z którą nasi naukowcy współpracują od lat.

Nauczanie dualne jest interesującym modelem edukacji, ukierunkowanej
na rozwijanie kluczowych kompetencji wśród młodzieży na wszystkich etapach edukacji
, zwłaszcza w kształceniu zawodowym i kontynuację rozwijania zawodowych
umiejętności praktycznych w szkołach wyższych, w trakcie studiów licencjackich
lub inżynieryjnych I stopnia, a także podczas studiów związanych ze specjalizacją nauczycielską z przedmiotów ścisłych i technicznych.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli szkół średnich.

Polecamy ją studentom kierunku Chemia o specjalności nauczycielskiej
oraz pracownikom dydaktycznym i naukowym współpracujących
ze szkołami średnimi na Wydziale Chemii UMCS.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą webinariów, które odbędą się w dniach:

Rejestracja odbywa się przez każdorazowe wypełnienie formularzy zgłoszeniowych na stronie AHK przed kolejnymi webinariami i przesyłanie ich na adres bb(at)ahk.pl .
Link do udziału w konferencji otrzymają Państwo drogą mailową.

Wydział Chemii ceni sobie współpracę ze szkołami, stale rozszerzając swoją ofertę edukacyjną dla uczniów oraz doskonaląc ofertę kształcenia dla absolwentów szkół średnich, którzy stają się naszymi kandydatami na studia z dziedziny chemii, o różnorodnych specjalnościach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Źr. fot: CC Wikipedia

    Aktualności