Rekrutacja na studia

Pierwszym etapem rekrutacji na studia jest Internetowa Rejestracja Kandydatów.
Na stronach IRK można także znaleźć opis poszczególnych kierunków i specjalności
oraz aktualne zasady rekrutacji.

  1. Stopień
  2. Stopień
  3. Stopień

Kandydaci na studia I stopnia przyjmowani są według list rankingowy tworzonych na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym zgodnie z ustalonymi limitami przyjęć i preferencjami zadeklarowanymi przez kandydatów przy rejestracji
(zobacz opis I stopnia). Zazwyczaj do zapełnienia limitu miejsc potrzebna jest druga i ewentualnie trzecia tura. W przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów ogłaszana jest dodatkowa rekrutacja. W takim wypadku może zostać ogłoszony tzw. wolny nabór. Wtedy przyjmowana jest na studia każda osoba spełniająca kryteria, która w wyznaczonym terminie dostarczy wymagane dokumenty do biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.