Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Stefanowi Sokołowskiemu

Jesteśmy zaszczyceni możliwością przekazania relacji z uroczystości nadania prof. dr. hab. Stefanowi Sokołowskiemu z Katedry Chemii Teoretycznej w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS tytułu doktora honoris causa przyznanego przez Instytut Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Uroczystość nastąpiła dnia 12 lutego 2021 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną prof. Sokołowski otrzymał ten zaszczytny tytuł z rąk Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie – Vasyla Pavluka. Przy wręczeniu tytułu doktora honoris causa obecna była także konsul Svitlana Horbovska
z Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej reprezentowali Rektor Radosław Dobrowolski oraz Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Dorota Kołodyńska.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski jest pierwszym pracownikiem naukowym UMCS, reprezentującym nauki ścisłe, który uzyskał tytuł doktora honoris causa od zagranicznej instytucji naukowej. Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz za wieloletnią i wyjątkowo owocną, polsko-ukraińską współpracę naukową.

Dziekan Wydziału Chemii UMCS – Anna Deryło-Marczewska oraz Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS - Małgorzata Grabarczyk wspólnie wręczyły profesorowi Stefanowi Sokołowskiemu kwiaty wraz z serdecznymi
gratulacjami dla pierwszego naukowca Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS, który został wyróżniony tytułem doktora honoris causa przez zagraniczną instytucję naukową
.W trakcie uroczystości prof. Stefan Sokołowski powiedział, nie ukrywał, że jest zaszczycony i wzruszony otrzymanym tytułem, bowiem Instytut Materii Skondensowanej we Lwowie jest jednym z najbardziej liczących się światowych ośrodków w tej dziedzinie oraz prowadzi wydawanie uznanego czasopisma naukowego Condensed Matter Physics.

O renomie czasopisma wypowiedział się sam profesor Stefan Sokołowski, doceniając rzetelność pracy zarówno naukowej jak i redaktorskiej, które potwierdzają znaczenie Instytutu Materii Skondensowanej we Lwowie dla współczesnych naukowców zajmujących się naukami ścisłymi z dyscypliny fizyki i jej pogranicza z dyscypliną chemii.

–  Jest znany nie tylko z wydawania dobrej klasy pisma naukowego będącego na liście filadelfijskiej, ale też z organizowania wielu wybitnych konferencji, w trakcie których można się dużo dowiedzieć. Bardzo wielu znanych z tej dziedziny naukowców otrzymało przede mną ten honorowy tytuł [...]. Chciałem powiedzieć, ze Instytut jest klasycznym przykładem instytutu badawczego, w którym nie ma pogoni za nowinkami, zwracania uwagi na PR, tylko przede wszystkim jest solidna praca naukowa, dyskusje, a dopiero potem, po przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw danej teorii […] następuje decyzja o publikacji. Jestem szczęśliwy, że te standardy są tam nadal zachowywane. Pracownicy tego Instytutu dbają także o zachowanie pamięci o wcześniejszych naukowcach ze Lwowa – dodał profesor Stefan Sokołowski, który wspominał także o szacunku instytucji
wobec lwowskich tradycji naukowych, związanych z polskimi wybitnymi uczonymi przedwojennego Lwowa – m.in. prof. Stefanem Banachem i prof. Marianem Smoluchowskim.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z uroczystości, która ze względu na obostrzenia sanitarne odbyła się w wąskim gronie przedstawicieli władz rektorskich UMCS, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS i Wydziału Chemii UMCS. Większość gości uczestniczyła w tym wydarzeniu online. Uroczystość była transmitowana online głównie dla społeczności akademickiej Wydziału Chemii UMCS – macierzystej uczelni profesora Stefana Sokołowskiego od początku jego kariery naukowej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyróżnienia tytułem doktora honoris causa przez Instytut Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Relacje medialne z uroczystości:

Panorama Lubelska TVP3 Lublin
Michał Hetman „Ukraiński Honoris Causa w Lublinie” (od 07:23 nagrania)

Telewizja Akademicka TV UMCS
Magdalena Kozak-Siemińska „Tytuł doktora honoris causa dla prof. Stefana Sokołowskiego”

Radio Lublin
„Lubelski naukowiec doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie”

Radio Centrum Lublin
Piotr Staszczuk „Osiągnięcia badawcze prof. Sokołowskiego przesuwają granice poznawcze badanych zjawisk. Naukowiec UMCS z wyróżnieniem”

Prespektywy
„Prof. Stefan Sokołowski z tytułem doktora honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”

Forum Akademickie
„Doktorat honoris causa dla chemika z UMCS”

StudentNews.pl
„Prof. Stefan Sokołowski doktorem honoris causa Instytutu Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie”

Portal Lublin.Gość.pl
„Prof. Stefan Sokołowski doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie”

Portal Lublin24.pl
Joanna Niećko „Prof. Stefan Sokołowski z UMCS doktorem honoris causa lwowskiego instytutu”

 

zdjęcia: Bartosz Proll / UMCS

źr.: UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2021