Tytuł doktora honoris causa dla prof. Stefana Sokołowskiego

Prof. Stefan Sokołowski z Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Uroczystość odbyła się 12 lutego, ze względu na sytuację epidemiczną – w sali Senatu UMCS. Naukowiec otrzymał to zaszczytne wyróżnienie z rąk Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie. Profesor Stefan Sokołowski jest wybitnym naukowcem, którego badania obejmują bardzo rozległą i różnorodną tematykę z zakresu nauk chemicznych.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół zastosowań termodynamiki statystycznej do opisu różnych procesów fizykochemicznych, przede wszystkim zaś dotyczą teorii płynów. W dorobku naukowym profesora znajdują się liczne publikacje w czasopismach naukowych o kluczowym znaczeniu dla chemii teoretycznej. Naukowiec odbył liczne długoterminowe staże naukowe, a także jako profesor wizytujący pracował w wielu krajach Europy i Ameryki. W trakcie pracy badawczej często nawiązywał międzynarodową współpracę z uznanymi instytucjami naukowymi i akademickimi, m.in. w: USA, Niemczech, Meksyku, Czechach, Szwajcarii czy Austrii. Przez dziesięciolecia swej działalności wydał liczne publikacje z wybitnymi naukowcami polskimi i zagranicznymi.

Prof. Stefan Sokołowski to pierwszy pracownik naukowy UMCS, reprezentujący nauki ścisłe, który uzyskał tytuł doktora honoris causa od zagranicznej instytucji naukowej. Nadanie tego tytułu przez Instytut Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz wieloletniej i owocnej, polsko-ukraińskiej współpracy naukowej.

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    16 lutego 2021