Świętujemy Dzień Chemika 2021

Z okazji Dnia Chemika składamy serdeczne życzenia całej społeczności Wydziału Chemii UMCS – naukowcom, dydaktykom i studentom. Życzymy wielu sukcesów naukowych i spełnienia chemicznych marzeń.

Dzień Chemika powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Celem tego dnia jest docenienie pracy naukowców chemików i pracowników zakładów chemicznych z całej Polski oraz integracja środowiska instytucji i branży przemysłu chemicznego.

Obchody Dnia Chemika przypadają zawsze na pierwszą niedzielę czerwca, tegoroczny Dzień Chemika 2021 przypadł na 6 czerwca, a w tym roku chemicy dodatkowo świętowali swój dzień zasłużonym wypoczynkiem w czasie długiego weekendu. Dlatego wydłużamy celebrowanie Dnia Chemika na Wydziale Chemii UMCS poprzez popularyzację wiedzy chemicznej i ogłaszanie konkursów:

  • Konkurs "O Brylant Alkahest" organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Chemików "Alkahest"

  • Konkursy organizowane przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Chemii UMCS:
    "Jaką rolę chemia odgrywa w twoim życiu?" i "Ze śmiechem na zajęciach zdalnych"

  • Szkolenie dla studentów i pracowników UMCS z obsługi elektronicznej bazy chemicznych danych Reaxys Wydawnictwa Elsevier z wykorzystaniem zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS

    W ramach obchodów Dnia Chemika 2021 na Wydziale Chemii UMCS zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami promującymi ten dzień również na naszym profilu społecznościowym.

W Dniu Chemika przypominamy sukces Wydziału Chemii UMCS w Lublinie osiągnięty we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ciągu ostatniego roku:

Przyznanie przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” kierunkowi Chemia prowadzonemu na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie (studia I i II stopnia).

Nasz kierunek Chemia znalazł się w zaszczytnym gronie 5 różnych kierunków z całej Polski, wyróżnionych Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” i jako jedyny kierunek z zakresu nauk chemicznych w Polsce.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest również jedyną lubelską uczelnią, która została w ten sposób nagrodzona. Przypominamy nagranie okolicznościowego wywiadu z dr. hab. Piotrem Borowskim prof. UMCS - Prodziekanem Wydziału Chemii UMCS.

Wydział Chemii UMCS w Lublinie prowadzi intensywną współpracę z podmiotami naukowymi i gospodarczymi jako środowiskiem potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów. Jest ona realizowana z udziałem studentów Wydziału Chemii UMCS w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań w ramach pozyskanych grantów naukowych prowadzonych m.in. przez Pracownię Technologii Światłowodów.

Oferta wspecjalistycznych usług naszych naukowców Instytutu Nauk Chemicznych UMCS kierowanych do przedsiębiorców we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS jest dostępna w zakładce Oferta dla Biznesu .

Możliwość prowadzenia badań zleconych przez wysokiej klasy specjalistów w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy, światowej klasy sprzęt pomiarowy
to istotny element naszej Oferty dla biznesu.

Na uwagę zasługuje tu certyfikowane Laboratorium Analityczne, którego zlecane badania laboratoryjne służą powstawaniu ekspertyz i rozwijaniu nowoczesnych produktów dla innowacyjnych przedsiębiorców z wielu branż, w tym: ekologicznej, spożywczej, produktów rolno-spożywczych, IT/ICT.

W Dniu Chemika życzymy przedsiębiorcom, aby z roku na rok wzrastała liczba innowacji wśród branż gospodarczych czerpiących interdyscyplinarnie z odkryć
i osiągnięć nauk chemicznych.

    Aktualności